Teori og metode: Om hovedtræk, teorier, metoder og empirisk grundlag

Birgitte Ravn Olesen, Kirsten Jansbøl

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  I dette hæfte redegøres for de teoretiske og metodiske refleksioner, som danner grundlag for det nordiske projekt om mennesker med døvblindheds erfaringer. Vi har som udgangspunkt haft informanternes subjektive konstruktion af sig selv og deres relationer til omverdenen. Det betyder, at vi har haft fokus på det konkret levede liv, og informanternes refleksioner i relation hertil. Målet har været at kvalificere beskrivelser af fænomener knyttet til dét at få, have og leve med et progredierende. Projektet er bygget op omkring 6 interviews, som er foretaget af døvblindekonsulenter og andre med arbejde i døvblindefeltet. Over en fem-årig periode er informanterne blevet interviewet om, hvordan deres hverdagsliv ser ud med særligt fokus på oplevelser af ændringer og ressourcer i forhold til at håndtere disse. I dette hæfte redegøres også for udvælgelse af informanter, for deres syns- og hørestatus, og der reflekteres kritisk over betydningen af den valgte metode. Endelig opsummeres de vigtigste pointer fra de 5 hæfter, som sammen med dette hæfte udgør Det nordiske projekt om mennesker med døvblindheds erfaringer.
  Original languageDanish
  Place of PublicationHerlev
  PublisherVidenscentret for døvblindblevne
  Edition1
  Number of pages58
  ISBN (Print)87-990212-2-6
  Publication statusPublished - 2005
  SeriesErfaringer fra mennesker med døvblindhed
  Volume1

  Cite this