Temaintro: Virksomhetsretorikk

Øyvind Ihlen, Jonas Gabrielsen, Lena Lid Falkman

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Hva slags retorikk bruker virksomheter? Hva slags retorikk bør de bruke? Paradoksalt nok er det vanskelig å finne svar på disse spørsmålene dersom en kikker i fagtidsskriftene om retorikk. Feltet er i det hele tatt diffust, men dersom en orienterer seg i tilstøtende fagområder som strategisk kommunikasjon, ledelse, og organisasjonsteori, finner man en del bidrag. I denne artikkelen presenterer vi et riss over det som finnes, og diskuterer betingelsene og utviklingsmulighetene for virksomhetsretorikk mer generelt
Original languageNorwegian
JournalRhetorica Scandinavica
Issue number77
Pages (from-to)7-21
Number of pages15
ISSN1397-0534
Publication statusPublished - 2018

Cite this