Teknologi og arbejdsliv: Hvad gør ny teknologi ved FTF'ernes arbejde?

  Research output: Book/ReportBookCommunication

  Abstract

  Teknologi bringes ofte på banen som en af løsningerne på de kommende års arbejdskraftmangel. Effektivisering af det administrative arbejde gennem digitalisering og omdefinering af service og omsorg til at indbefatte plejerobotter er nogle af de bud, der jævnligt bringes i spil. Derudover lægger forestillinger om Danmark som videnssamfund et pres for at undervisning, arbejdspladser og borgerbetjening skal afspejle et højt teknologisk niveau.
  Udover ændringer fra arbejdsgange med lidt eller ingen teknologi til arbejdsgange med mere teknologi, betyder det også konstante forandringer i endnu højere grad end i dag. For det må betragtes som et vilkår, at der hele tiden sker forandringer i teknologi i arbejdet. Selv om eksempelvis et stort nyt IT- system netop er ’færdigudviklet’ og taget i anvendelse, vil der være løbende tilretninger, ændringer i brugerfladen og ændringer i måden det anvendes på. Ofte vil et system også hurtigt følges af overvejelser om, at det måske snart erstattes eller i det mindste suppleres af et andet system.
  Men hvad gør teknologi ved arbejdet?
  Spørgsmålet er omdrejningspunktet for dette notat, der først diskuterer tre aktuelle temaer: 1) Teknologi, styringsambitioner og arbejdsmængde, 2) dekvalificering og manglende anerkendelse og 3) teknologi og kernen i arbejdet. Alle tre centrale for at diskutere konsekvenser af teknologi. Da diskussionen selvfølgelig tager sig forskelligt ud i forhold til forskellige typer arbejde, på forskellige arbejdspladser og for forskellige medarbejdere, selv indenfor den samme type arbejde (Orlikowski, 2000), vil diskussionerne blive taget i relation til konkrete eksempler fra FTF’s områder.
  Efterfølgende præsenteres fire forskellige perspektiver på teknologi i arbejdet. Baggrunden for dette er, at de forskellige perspektiver rummer meget forskellige bud på, hvad teknologi er og hvordan teknologi spiller sammen med arbejdet. Præsentationen af de forskellige forståelser af teknologi er lavet for at tydeliggøre betydningen af, hvad de forskellige forståelser bringer med sig og for at introducere begreber. Det er tanken, at det kan bruges til at forstå og diskutere teknologi i arbejdet og til at overveje konsekvenserne for hvordan de ansattes rolle ses og for måder at søge indflydelse på udviklingen af teknologi. Det perspektiveres afslutningsvis med fokus på velfærdsteknologi.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherFTF
  Volume2012/3
  Number of pages28
  ISBN (Print)978-87-7356-142-3
  Commissioning bodyFTF
  Publication statusPublished - 7 Mar 2012
  SeriesFTF-dokumentation
  Number3
  Volume2012

  Cite this