Svar på indlægget “Når ’etnicitet’ bliver det styrende parameter”

Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck, Bo Wagner Sørensen

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Svar på Uzma Ahmed Andresen og Rikke Andreassens indlæg i Kvinfos Webmagasin den 22. marts 2012 med titlen "Når 'etnicitet' bliver det styrende parameter". Indlægget omhandler den nyligt udkomne bog "'Familien betyder alt'. Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier". Der er mere tale om et indlæg end en anmeldelse, da en anmeldelse vil fordre en omtale af hele bogen og ikke kun dele af den, at kritik er konkret og baseret på bogens tekst, og at bogens præmisser er udgangspunkt for omtalen. Ingen af delene er tilfældet her, som det fremgår af dette svar på Andresen og Andreassens påstande.
Original languageDanish
JournalKVINFOs webmagasin
Publication statusPublished - Apr 2013

Cite this