Sundhedsfremme: Et kritisk perspektiv

Betina Dybbroe (Editor), Birgit Land (Editor), Steen Baagøe Nielsen (Editor)

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Abstract

SUNDHEDSFREMME, HVERDAGSLIV OG SAMFUND præsenterer et sundhedsbegreb baseret på humanistisk tilgang, hvori sundhed defineres positivt som en mulighed, og hvori mennesker og menneskers hverdagsliv sættes i centrum. Bogen præsenterer samtidig en samfundsteoretisk tilgang til sundhed og sundhedsfremme som forbundet med makrosociologiske forhold såvel som de mange kontekster hvori mennesker lever. På arbejdspladser, i skoler, i boligområder, i naturen og i mødet med sundhedsvæsenet ligger potentialer for at fremme sundhed ligesåvel som forhold der begrænser sundhed. Ulighed i sundhed og forskellig adgang til sundhed er selvfølgeligheder som i denne bog betragtes under synsvinkelen at sundhedsfremme handler om at ændre på menneskers handlemuligheder og magt over sundheden. Udgangspunktet er nyere og igangværende forskning, hvis mål dels er at anskueliggøre, hvilken forståelse der ligger bag begrebet sundhedsfremme, dels at beskrive sundhedsfremmende processer, der inddrager menneskers egne perspektiver, erfaringer og handlemuligheder. Et centralt spørgsmål som bogen tager livtag med er, hvordan indsatserne for sundhedsfremme i stedet for at rettes udelukkende mod det enkelte menneskes sundhedsadfærd, kan rettes mod sundhed forstået som en dimension af samfundsforhold og det moderne hverdagsliv, og samtidig mod det enkelte menneskes egne mål for sundhed.
Bogen giver inspiration til nye handlemuligheder for de professionelle, der allerede i dag arbejder med sundhedsfremme i kommuner og regioner.

SUNDHEDSFREMME , HVERDAGSLIV OG SAMFUND henvender sig til studerende ved professionsuddannelser og kandidatuddannelser, hvorfra bachelorer og kandidater skal ud og arbejde med sundhedsfremme,forebyggelse og rehabilitering inden for sundhedssektoren, i kommunalt regi, i undervisningssammenhænge samt på arbejdspladser og i organisationer.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherSamfundslitteratur
Number of pages215
ISBN (Print)9788759316696
Publication statusPublished - 2012

Cite this