Studerende i en fremdriftstid: prioriteter, valg og dilemmaer set i lyset af fremdriftsreformen

Laura Louise Sarauw, Simon Ryberg Madsen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Rapporten indeholder analyser og tal fra landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 4.354 universitetsstuderende

Rapporten viser helt overordnet, hvordan mange som følge af reformen allerede
på undersøgelsestidspunktet i april 2015 havde forventninger om markante omstruktureringer af deres studieliv. På baggrund af respondenternes besvarelser har vi i rapporten udstanset fire overordnede spørgsmål, som både sammen og hver for sig kalder på videre undersøgelse og stillingtagen. Dét gælder for det første spørgsmålet om, hvorvidt reformen – stik modsat de oprindelige intentioner – i praksis vil skabe flere stressrelaterede forsinkelser og eller give incitament til at søge ind på en mindre krævende uddannelse eller måske helt at droppe ud. Et andet kernespørgsmål er, hvorvidt reformen vil vanskeliggøre studerendes mulighed for erhvervs- og praksiserfaring, idet flere fx har konkrete planer om at skære ned på studiejobbet og/eller droppe et
planlagt praktik- eller projektsamarbejde med en virksomhed. Et tredje forhold gælder spørgsmålet om, i hvilken grad reformen vil medføre et generelt mindre læringsudbytte, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at mange forventer at skære ned på forberedelsen til alle fag. Endelig som et fjerde og afsluttende tema rejser den spørgsmålet om, hvorvidt reformen vil favorisere de i forvejen ressourcestærke studerende, eftersom flere samtidig forventer, at det kan blive nødvendigt at opsøge ekstra hjælp fra enten undervisere eller vejledere og/eller familie eller venner og/eller i form af private tilkøb.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDPU, Aarhus Universitet
Number of pages82
ISBN (Electronic)978-87-7684-732-6
Publication statusPublished - 2 Mar 2016
Externally publishedYes

Cite this