Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger: Baggrundsrapport til SBi 2009:14: Evaluering af Omprioriteringsloven 2000. Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

Rune Holst Scherg, Hans Skifter Andersen

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Denne rapport belyser den etniske og sociale udvikling i de 100 udvalgte boligområder, som fik del i mulighederne i omprioriteringsloven fra 2000. Den sociale situation i boligområderne er undersøgt i 2003 og 2007 - før og efter gennemførelse af forskellige boligsociale indsatser. Den sociale udvikling er desuden detaljeret analyseret i 10 særligt udvalgte boligområder. Rapporten besvarer spørgsmålet i hvor høj grad omprioriteringsloven særskilt har bidraget til en forbedring af den sociale situation i de omfattede boligområder.

Original languageDanish
Place of PublicationHørsholm
PublisherSBI forlag
Number of pages31
ISBN (Electronic)9788756313834
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes
SeriesSBI
Number2009:15

Cite this