Støtte og Selvbestemmelse: En undersøgelse af boformer for sindslidende

Katia Dupret (Nielsen), Jesper Henriksen, Katrine Lehmann Sivertsen

Research output: Book/ReportReportCommunication

Abstract

Antallet af psykiatriske sengepladser er reduceret i løbet af de sidste 30 år. Samtidigt er der foregået et skift i den psykiatriske behandling fra at være fortrinsvis baseret på opsyn i store asyler til en mere opsøgende behandling i distriktspsykiatrisk regi og i de psykiatriske afdelinger i tilknytning til somatiske hospitaler. Årsagerne til, at man begyndte af afinstitutionalisere, er mangeartede. Uanset bevæggrunde er det værd at diskutere konsekvenserne for indførelsen af afinstitutionaliseringsprincipperne. Denne diskussion tages i lyset af arbejdet med fem forskellige sociale botilbud, som er beliggende i det tidligere Storstrøms Amt.
Original languageDanish
Place of PublicationVordingborg
PublisherPsykiatrien i Storstrøms Amt
Edition1
Number of pages78
ISBN (Print)87-91652-01-4
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes

Cite this