Sprog på arbejdspladsen: En undersøgelse af sprogbrug i relation til arbejdsfunktioner på udvalgte arbejdspladser

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

En feltanalyse af den arbejdsrelaterede kommunikation andetsprogstalende indgår i på udvalgte arbejdspladser med henblik på at tilvejebringe et grundlag for udarbejdelse af sprogtests. Kommunikationssituationerne er video- og lydoptaget, transskriberet og analyseret med henblik på at finde generaliserbare træk der gør det muligt at udarbejde tests på tværs af brancher og arbejdspladser.
Original languageDanish
PublisherUdlændinge- og Integrationsministeriet
Number of pages97
Commissioning bodyUdlændinge- og Integrationsministeriet
Publication statusPublished - Jun 2017

Cite this