Sociale Interventioner: Meningsfuld indgriben i menneskers liv

Jo Krøjer (Editor), Katia Dupret (Editor)

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Abstract

I velfærdssamfundet er det afgørende for såvel den enkeltes som det fælles bedste, at det offentlige kan intervenere i borgernes hverdagsliv og vores almene livsbetingelser. Men hvordan blander staten sig bedst på f.eks. børneområdet?

Den grundlæggende præmis i denne bog er, at en intervention først bliver social, når de mennesker, der berøres af indgrebet, også bliver inddraget i processen.

»Interventioner virker! Men kun hvis de er meningsfulde. Det er helt afgørende for sociale interventioner, at de opleves som meningsfulde af de mennesker, som interventionerne omfatter«, fremhæver Jo Krøjer, lektor og leder af Sociale Interventionsstudier på RUC, og Katia Dupret, lektor i socialpsykologi på RUC.

Hermed udvider bogens forfattere den videnskabelige forståelse af sammenhængen mellem de væsentligste aspekter i social intervention: velfærdsstat, viden og deltagelse.

Forfatterne viser, hvordan interventioner kan designes, gennemføres, dokumenteres og efterbehandles på måder, der aktivt involverer de berørte parter. Bogen tegner hermed et socialt interventionskompas, som hjælper alle involverede parter i interventionsprocesser – professionelle, borgere og pårørende – til at skabe samfundsmæssige interventioner, som er meningsfulde for alle parter.

Her er dels aktiviteter, der griber forandrende ind på et samfundsmæssigt og strukturelt plan ved hjælp af reguleringsindsatser eller top-down-interventioner, og dels socialt, psykologisk og pædagogisk orienterede interventioner, der ofte er rettet mod marginaliserede eller udsatte mennesker.

Bogens kapitler rummer med deres empiriske eksempler flere forskellige versioner og forståelser af social intervention, og de dykker bl.a. ned i emner som tidlig indsats og Barnets Reform.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherFrydenlund Academic
Number of pages242
ISBN (Print)978-87-7118-708-3
Publication statusPublished - 28 Sep 2016
SeriesMenneskelig udvikling, deltagelse og social forandring
Volume1
ISSN2246-3593

Cite this