Could we just measure you? wow, that´s so great! Standardisation and transformation of professionalism in school health nursing

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Samtidig med indførelsen af New Public Health, har New Public Management forandret sundhedsplejen. Det er sket igennem skabelsen af resultatkontrakter omkring det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, fokus på opgaver der er de rigtige og andre der er mindre rigtige, og med introduktionen af kravet om effekt af indsatser . Der er fokuseret på adfærds ændringer hos borgerne snarere end på borgernes oplevede sundhedsproblemer og ønsker til sundhedsindsatser, og denne forskydning kan forstås udfra grundlæggende principper i både NPM og NPH. Med udvidelsen af sundhedsplejerskernes virksomheds område og mere ressourcepressede vilkår får skønnet dermed nye betydninger, når standardisering også skal forme sundhedsplejerskens arbejde. Den skønsmæssige praksis er særlig interessant at studere, hvor sundhedsfremme og forebyggelse omsættes til værdifuldt og ikke- værdifuldt i borgernes hverdagsliv, igennem standardiserede faglige metoder og redskaber .
Translated title of the contributionSkal vi så lige måle dig? Hold da op, det er sørme flot!: Standardisering og forandring af professionalitet i skole sundhedspleje
Original languageEnglish
JournalJournal of Social Work Practice
Number of pages12
ISSN0265-0533
Publication statusIn preparation - 1 Apr 2018

Cite this