Samarbejdsdrevet politikinnovation i praksis: Udfordringer og muligheder

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Formålet med dette kapitel er at undersøge, om et samarbejde mellem politikere fra forskellige partier og relevante samfundsaktører, om at udvikle ny politik, der finder sted udenfor men alligevel tæt på det repræsentative demokratis kerneinstitutioner, kan bidrage til at skabe politikinnovation. Kapitlet er opbygget sådan, at vi først definerer begrebet samarbejdsdrevet politikinnovation, hvorefter vi, med afsæt i nyere teorier om samfundsstyring og innovation, identificerer en række drivkræfter og barrierer for samarbejdsdrevet politikinnovation. Derefter diskuteres det, hvordan drivkræfterne kan udnyttes og barriererne overvindes. Med afsæt i denne teoretiske analyseramme præsenterer vi resultaterne af et casestudie af samarbejdsdrevet politikinnovation i Albertslund kommune, som blev gennemført i perioden 2010-2012. , og kapitlet afsluttes med en række overvejelser om, i hvilken grad og hvordan samarbejde mellem politikere og relevante aktører kan bidrage til at fremme politikinnovation.
Original languageDanish
Title of host publicationSamarbejdsdreven Innovation i praksis
EditorsPeter Aagaard, Eva Sørensen, Jakob Torfing
Number of pages21
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Publication date2014
Pages153-174
Chapter7
ISBN (Print)9788757432169
Publication statusPublished - 2014

Cite this