Retorisk argumentationsteori i et topisk perspektiv

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Forståelsen af enthymemet som en syllogisme med sandsynlige og implicitte præmisser synes at opbygge retorisk argumentation på baggrund af et logisk deduktivt mønster. Konsekvensen af dette bliver i følge forfatteren, at der skygges for et mere topisk argumentationsmønster. Gennem en forståelse af enthymemets kerne som værende topisk frem for logisk fremlægger forfatteren i denne artikel et alternativt syn på retorisk argumentation.
Original languageDanish
JournalRhetorica Scandinavica
Issue number nr 9
Pages (from-to)30-41
Number of pages11
ISSN1397-0534
Publication statusPublished - 1999
Externally publishedYes

Cite this