Rethinking psychology in a world in crisis

Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

Abstract

As a response to a world in a deep crisis, socially and ecologically, a critical self-reflection has set in among scientists in various disciplines including psychology on how modern sciences have been part of the problem. Scholars ask how we have to fundamentally rethink our scientific self-understanding and our theoretical and methodological conceptions – to be able to meaningfully work with these problems and thus become part of enabling a viable future.
Drawing on these discussions and building on the achievements of cultural-historical activity theory as well as critical psychology, I will outline three major lines of epistemic renewal:
(1) From an anthropocentric, instrumental epistemic frame toward a psychology from the standpoint of the human subject;
(2) from an individualistic, disembodied epistemic frame toward a psychology of thinking things in their connections;
(3) from technological somnambulism toward a critical social psychology of technology trying to overcoming the discrepancy between creation and imagination in human agency.
Original languageEnglish
Publication date2021
Publication statusPublished - 2021
EventXXXII. Virksomhedsteori konference: Kriser - Fjelsted Skov Kro, 5592 Ejby, Denmark
Duration: 5 Nov 20217 Nov 2021
Conference number: XXXII.
https://virksomhedsteori.dk/wp-content/uploads/2021/09/Program-XXXII-2021-100.pdf

Conference

ConferenceXXXII. Virksomhedsteori konference
NumberXXXII.
LocationFjelsted Skov Kro
Country/TerritoryDenmark
City5592 Ejby
Period05/11/202107/11/2021
OtherPå dette års virksomhedsteoretiske konference sætter vi spot på krisebegrebet. En krise er, når et system ikke længere kan fungere på den måde, det har gjort hidtil og dermed står ved et afgørende vendepunkt. Alle ting i verden eksisterer i modsætningsforhold, og nogle gange udvikler disse modsætninger sig på en måde, som skaber krise. En krise kan fx opstå i et parforhold, der har fungeret på en bestemt måde i mange år, men nu ikke længere kan opretholde sig selv, fordi børnene er flyttet hjemmefra. Hvor præmisserne for forholdet dermed er ændret, og de indre modsætningsforhold ikke længere tøjles af omstændighederne. Det kan også være en krise i en samfundsøkonomi, som har kunnet fungere med fiktiv værdiansættelser af boliger, som pludselig ikke kan bære sig selv længere, fordi modsætningen mellem fiktiv værdi og faktisk materialitet bliver for stor. Fælles for kriser er, at et system ikke længere kan blive ved med at fungere, som det har gjort hidtil, og at krisen er en overgangstilstand frem mod en justering, en ny funktionsmåde eller et sammenbrud. En krise vil have tendens til at vende tilbage, hvis de forhold, der er afgørende for krisens opståen, ikke ændres men blot justeres. En krise kalder altså på sammenbrud eller en reel strukturel omorganisering. <br/>I systemer er der mikrokriser hele tiden. På denne konference vil vi dykke ned i større eller mere principielle kriser med henblik på at beskrive og forstå dem virksomhedsteoretisk. Vi vil stille os selv og hinanden spørgsmål som: Hvordan har det fænomen, vi beskriver, fungeret hidtil? Hvilke virksomheder, motiver og strukturer har opretholdt det? Hvorfor kan det ikke fortsat fungere sådan? Hvilke modsætninger i og udenfor systemet bidrager til krisen? Hvilke nye mulige former, kan systemet antage? Hvilke nye praksisformer, udvikling af motiver og bevidsthed og rammer vil blive nødvendige? Hvilke strukturændringer skal der til, for at krisen ikke gentager sig? Kan kriser forudses, og hvilke indikatorer skal man holde øje med? Det er helt åbent, hvilke typer af kriser, man kan beskæftige sig med på konferencen. Det kan være klimakriser, økonomisk-strukturelle kriser, identitetskriser, udviklingspsykologiske kriser, organisatoriske kriser, mv. Kriserne kan tilgås ud fra vidt forskellige tilgange som developmental work research, <br/>organisationsanalyse, etnografi, udviklingspsykologi, politisk økonomi, mv. Fælles for konferencens indlæg vil være, at de forholder sig aktivt og eksplicit til krisebegrebet, som det kan forstås indenfor en <br/>virksomhedsteoretisk ramme.
Internet address

Cite this