Religiøse symboler, religionsfrihed og det offentlige rum: "Stormoskeer" i København?

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Abstract

Med fokus på diskussionerne i 2009-2010 om opførsel af såkaldte "stormoskeer" i København undersøger artiklen med udgangspunkt i et begreb om religfionsfrihed, hvordan staten bør forholde sig til religiøse symboler i det offentlige rum. Religionsfrihed fortolkes som udtryk for et antal forskellige opfattelser af forholdet mellem stat og religion (neutralitet, tolerance, respekt og anerkendelse). Artiklen spørger på baggrund af, hvordan den danske stat i øvrigt forholder sig til religion i almindelighed og minoritetsreligioner i særdeleshed, hvordan staten bør forholde sig til religiøse symboler. Fremgangsmåden har dels et fortolkende sigte, da det er mindre ligetil, end man umiddelbart skulle tro, at karakterisere den danske stats forhold til religion på en teoretisk oplysende måde. Dels synliggør den implikationerne af bestemte principper for forholdet mellem stat og religion, hvilket muliggør saglig bedømmelse af princippernes rimelighed. Artiklen præsenterer fire forskellige opfattelser af religionsfrihed som model for håndtering af religiøse symboler i det offentlige rum og diskuterer, hvorledes staten i lyset af de mest rimelige fortolkninger af det danske forhold mellem stat og religion bør behandle religiøse symboler i det offentlige rum.
Original languageDanish
JournalPolitik
Volume13
Issue number4
Pages (from-to)6-14
Number of pages9
ISSN1604-0058
Publication statusPublished - Dec 2010

Cite this