Relationen mellem arbejde og læringsidentitet: Et bud på en kvalitativ analysemodel

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Arbejdets indhold og organisering spiller en ikke ubetydeligt rolle for menneskers udfoldelses og erfaringsmuligheder. Det sætter sig spor, i måden hvorpå vi erfarer verden og os selv, og i den betydning vi tillægger uddannelse og andre former for læringsaktiviteter. Denne artikel præsenterer et bud på, hvordan man kan begrebssætte forholdet mellem arbejde og læringsidentitet. Og der tilbydes en kvalitativ analysemodel, som kan indfange, hvorfor og hvordan konkrete arbejdslivserfaringer får betydning for identitetsprocesser, herunder synet på forskellige typer af læringsaktiviteter.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Arbejdsliv
Issue number4
Pages (from-to)55-70
ISSN1399-1442
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2017

Cite this