Rationaler og potentialer i moderne retsretorik: En kortlægning af feltet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Relationen mellem retorik og jura er lige så gammel som fagene selv. Retorisk uddannelse og teoribygning knyttede sig i antikken tæt til praksis inden for den forensiske retorik. Dykker man ned i den moderne rets- retoriske litteratur erfarer man dog hurtigt, at retsretorik i dag er andet og mere end (effektiv) retorik i retten. De to fag, retorik og jura, sammen- tænkes på en række forskellige måder og gør retsretorik til en mangefacetteret disciplin. Med afsæt i centrale retsretoriske bidrag argumenteres for, at det retsretoriske felt kan inddeles i tre overordnede forståelsesrammer: Retsretorik qua praktisk kommunikation (i retten), retsretorik qua metodiske og didaktiske overvejelser (på jurastudiet), og retsretorik qua diskussioner af (rets)filosofisk karakter.
Original languageDanish
JournalRhetorica Scandinavica
Issue number75
Pages (from-to)50-73
Number of pages24
ISSN1397-0534
Publication statusPublished - 2017

Cite this