Professionssociologi: sundhedsprofessioner under pres

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Professionssociologi og professionsteorier tilbyder samfundsteoretiske forståelser af en række faggruppers særlige forhold til både stat, civilsamfund, viden, uddannelse og marked- ikke blot arbejdsmarked, men også samfundet forstået som marked. Professionernes arbejdsområder og indflydelse er reguleret, men de har en grad af autonomi for at kunne udføre deres arbejde, for overhoved at kunne forstås som professioner. Professionernes udvikling og karakter er samtidig ikke ens, idet statens, professionernes og civilsamfundets interesser til tider finder sammen om professionsudvikling, og i andre situationer skaber de konflikt, om retten til arbejdsområder og viden.
I dag er retten til arbejdsområder i høj grad i spil imellem forskellige grupper i sundhedsfeltet, og selve nerven i professionsudøvelsen er sat under pres: autonomien i udførelsen af opgaver og i at definere faget, samt autoriteten, legitimiteten og værdien overfor både civilsamfundet og staten. Derfor introduceres professions sociologien her udfra den forudsætning at professionsbegrebet er en linse hvormed vi kan se på sundhedsprofessionerne aktuelt, samtidig med at begrebet hele tiden ændrer betydning.
Original languageDanish
Title of host publicationSundhedssociologi : En grundbog
EditorsHelle Timm, Pernille Tanggaard
Number of pages14
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication dateJun 2018
Edition2
Chapter9
ISBN (Print)978-87-412-6893-4
Publication statusPublished - Jun 2018

Cite this