Patientforløb i praksis: en analyse af en idés oversættelse i mødet med praksis

  Research output: Working paperResearch

  Abstract

  Workingpaperet redegør for resultaterne af et studie af patientforløbs-idéens møde med to afdelinger på et mindre københavnsk hospital. Analyserne tager udgangspunkt i og demonstrerer en oversættelsesmodel, der udgør et alternativ til eksisterende oversættelsesmodeller. Først analyseres patientforløbsidéens møde med en Ortopædkirurgisk klinik. Dernæst idéens møde med en Psykiatrisk afdeling. Analysen danner grundlag for en diskussion af den empiriske indsigt i oversættelsesprocessen, som analysen afdækker og af de praktiske og ledelsesmæssige implikationer, der kan udledes af analysen i forhold til introduktion af innovative reform- og policy-idéer i sygehus- og sundhedsfeltet. Afslutningsvis præciseres analysens bidrag til oversættelsesteorien.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherHandelshøjskolen i København
  Number of pages41
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this