Paradigmatic structure and reanalysis

from NPs to DPs in Scandinavian

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Paradigmatisk struktur er nødvendig både i grammatikken og i grammatikaliser-ingsteorien. Artiklens empiriske eksempel er udviklingen af bestemthed og bestemmerhelheder i skandinavisk, med yngre middeldansk som illustration. Udviklingen integrerer morfologiiske ændringer med ændringer i ledstilling og konstruktionsdannelse, og det er derfor et godt eksempel på hovedsynspunktet i artiklen: Paradigmatisk struktur findes ikke kun i morfologiske systemer, men også i syntaksen (konstruktionssyntaks og ledstilling). Paradigmatisk forandring indbefatter altid semantisk forandring, og udviklingen af bestemthed og bestemmerhelheder fører til at de possessive pronomeners og genitivformen ændrer betydning. Materialet er hovedsagelig fra håndskriftet Sjælens Trøst (Consolatio animae) fra ca. 1425.
  Original languageEnglish
  JournalActa Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics
  Volume42
  Issue number1
  Pages (from-to)11-25
  ISSN0374-0463
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this