Pædagogisk feltarbejde i et psykoanalytisk perspektiv

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Feltarbejdet er en af de konstituerende metoder i pædagogisk forskning. Med dette metodiske blik og denne praksis skabes data og analyser om læring og læringsrum, om de lærende og kontekster - og andre konkurrerende fortællinger. I feltarbejdet skal forskeren balancere deltagelse og observation i sine forsøg på at repræsentere. Derfor er forskerens faglige og livshistoriske subjektivitet et vigtigt filtreringspunkt for feltarbejdet. Feltarbejde kan forstås som processer hvor forskerens inter-aktion og oplevelse af feltet, begivenheder og informanter er afgørende for feltrapport og analyse. I denne artikel argumenteres for, hvordan ubevidste processer influerer data-produktion, forsknings-spørgsmål, metodisk set up, relationer til informanter samt fortolkning og analyse. Artiklen under-søger hvordan de psykoanalytiske begreb om ’overføring’ og ’institutionel overføring’ kan give indsigt i disse processer og betydninger og illustrerer dette ved et forskningseksempel
  Original languageDanish
  JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
  Issue number3
  Pages (from-to)61-67
  ISSN0904-2393
  Publication statusPublished - Sep 2011

  Cite this