På vej: Fortællinger om mobilitet, læring og livshistorie

Beatrix Niemeyer-Jensen, Christine Revsbech Jensen, Finn M. Sommer, Sebastian Zick

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

For mange socialt udsatte unge kan det være svært at finde ressourcerne til at melde sig til udvekslingsophold under deres uddannelse. På vej fortæller om ti unges erfaringer med praktikophold i Danmark og Tyskland.

»Det er MEGET skønt at prøve at være i et andet land, altså, jeg ved ikke – bare skønt,« fortæller tyske Martina, der har været på praktikophold i Danmark.

Gennem det såkaldte Jump-projekt, afholdt 2016-2020, er ti elever på produktionsskoler i Dan­mark og Tyskland blevet tilbudt at deltage i future camps, events, pop up-aktivi­tet­­er, udvekslingsbesøg og praktikophold i samarbejde med virksomheder og uddan­nel­ses­institutioner i de to lande.

På vej – fortællinger om mobilitet, læring og livshistorie giver ordet til de ti elever. De fortæller historier, som giver et nuanceret og komplekst billede af de politiske og samfundsmæssige forventninger om, at unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller finde sig et arbejde.

På baggrund af elevernes fortællinger diskuterer forfatterne spændingsforholdet mellem elevernes udfordringer og oplevelser og kravet om at fremme mobilitet. Desuden diskuteres forestillingen om, at rejser og udlandsophold fremmer læring og udvikling af personlige, faglige og interkulturelle kompetencer.

Elevernes gribende fortællinger og den teoretiske diskus­sion heraf gør bogen velegnet som lærebog på forberedende ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

Forfatterne er forskere ved danske og tyske universiteter.
Original languageDanish
PublisherFrydenlund Academic
Edition1
Number of pages192
ISBN (Print) 9788772163543
Publication statusPublished - 28 Apr 2021

Cite this