Online medieringer af handicapkropslighed

Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Abstract

Ph.d.-afhandlingen, Online medieringer af handicapkropslighed. Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter, undersøger handicapkropslighed som et online medieret fænomen. Heriblandt de særlige omstændigheder, hvorunder forestillinger, forståelser, forhandlinger og forandringer af handicapkropslighed bliver til igennem visuelle repræsentationer og kommunikative processer, som finder sted i online og på sociale medier.

Online platforme og sociale medier, der i tiltagende grad betragtes som centrale steder for visuelle hverdagspraksisser, er også blevet identificeret som vigtige arenaer for handicaprepræsentation, samt for iværksættere og aktivistiske stemmer fra voksende globale, såvel som nationale og transnationale, handicapfællesskaber. Sammenglidningerne mellem visuelt fokuserede internetkulturer og handicapfællesskabers kommunikationsformer danner i ph.d.-afhandlingen afsæt for at spørge til, hvordan online billeddannelser og blikkulturer inviterer til nye former for handicaprepræsentation, hvorigennem handicapkropslige identitetspositioner re(kon)figureres og revalueres.

Afhandlingens underliggende hovedtese er således, at handicapkropslighed, som traditionelt set har været en usynliggjort marginal position i kulturel repræsentation, gennemgår en mængde genforhandlende processer via nye online medierede synligheder, tilstedeværelser og engagementer. Denne antagelse undersøges i afhandlingen igennem to forskningsspørgsmål (1): Hvordan bliver visuelle fremstillinger af og fortællinger om handicapkropslighed til i online medier? (2): Hvordan medvirker online medieringer af handicapkropslighed til at revaluere dominerende kulturelle forståelser af handicap?

Med et teoretisk udgangspunkt i kritiske kulturelle handicapstudier fremskrives der i afhandlingen en kropsforståelse, som er i løbende tilblivelse med medierede processer og medieteknologier, og som danner videre afsæt for afhandlingens treleddede analysestrategiske metode i form af tre tværteoretiske snit: intimiteter, mobiliteter og temporaliteter. Disse tre områder udgør hver især definitionsudvidende, normkritiske og genforhandlende optikker, som operationaliseres i afhandlingens tre forskellige analysedele, der udforsker, hvordan handicapkropslighed igennem online medierede processer (re)producerer, udfordrer og overskrider traditionelle og dominerende forestillinger om handicap og kropslig diversitet.

Afhandlingens analysearbejde er baseret på en empirisk materialesamling bestående af fire online cases: To danske oplysningskampagner, LigeLyst (2013-2015) og Det er ikke et handicap (2013-), Dear Julianna (2015-2016), som er et transnationalt (DK, USA, UK mfl.) kollektivistisk aktivistisk blogprojekt, og en internationalt anerkendt australsk mediepersona, Madeline Stuart (2015-).

De fire cases analyseres med henblik på at diskutere og besvare afhandlingens forskningsspørgsmål på tværs af danske, transnationale og internationale online handicapfællesskaber, men med en i udgangspunktet klar orientering mod danske onlinekulturer, der – sammen med afhandlingens omsætninger og oversættelser af kritisk handicapteori til en dansk(sproget) kontekst – søger en placering som et væsentligt nyt bidrag til den sparsomme forskning i kulturelle handicapperspektiver i Danmark.

Analyserne viser, at handicapkropslighed bliver til og finder sted på flere genforhandlende og revaluerende niveauer, der ofte både er ambivalente og modsatrettede, men bekræfter også en betydningsfuld fremvækst af nye medierede synligheder i forbindelse med online handicapkulturer.
Original languageDanish
Place of PublicationRoskilde
PublisherRoskilde Universitet
Number of pages307
Publication statusPublished - 2018

Cite this

@phdthesis{aa83c007c2874bb295116f8d099d7190,
title = "Online medieringer af handicapkropslighed: Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter",
abstract = "Ph.d.-afhandlingen, Online medieringer af handicapkropslighed. Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter, unders{\o}ger handicapkropslighed som et online medieret f{\ae}nomen. Heriblandt de s{\ae}rlige omst{\ae}ndigheder, hvorunder forestillinger, forst{\aa}elser, forhandlinger og forandringer af handicapkropslighed bliver til igennem visuelle repr{\ae}sentationer og kommunikative processer, som finder sted i online og p{\aa} sociale medier.Online platforme og sociale medier, der i tiltagende grad betragtes som centrale steder for visuelle hverdagspraksisser, er ogs{\aa} blevet identificeret som vigtige arenaer for handicaprepr{\ae}sentation, samt for iv{\ae}rks{\ae}ttere og aktivistiske stemmer fra voksende globale, s{\aa}vel som nationale og transnationale, handicapf{\ae}llesskaber. Sammenglidningerne mellem visuelt fokuserede internetkulturer og handicapf{\ae}llesskabers kommunikationsformer danner i ph.d.-afhandlingen afs{\ae}t for at sp{\o}rge til, hvordan online billeddannelser og blikkulturer inviterer til nye former for handicaprepr{\ae}sentation, hvorigennem handicapkropslige identitetspositioner re(kon)figureres og revalueres.Afhandlingens underliggende hovedtese er s{\aa}ledes, at handicapkropslighed, som traditionelt set har v{\ae}ret en usynliggjort marginal position i kulturel repr{\ae}sentation, gennemg{\aa}r en m{\ae}ngde genforhandlende processer via nye online medierede synligheder, tilstedev{\ae}relser og engagementer. Denne antagelse unders{\o}ges i afhandlingen igennem to forskningssp{\o}rgsm{\aa}l (1): Hvordan bliver visuelle fremstillinger af og fort{\ae}llinger om handicapkropslighed til i online medier? (2): Hvordan medvirker online medieringer af handicapkropslighed til at revaluere dominerende kulturelle forst{\aa}elser af handicap?Med et teoretisk udgangspunkt i kritiske kulturelle handicapstudier fremskrives der i afhandlingen en kropsforst{\aa}else, som er i l{\o}bende tilblivelse med medierede processer og medieteknologier, og som danner videre afs{\ae}t for afhandlingens treleddede analysestrategiske metode i form af tre tv{\ae}rteoretiske snit: intimiteter, mobiliteter og temporaliteter. Disse tre omr{\aa}der udg{\o}r hver is{\ae}r definitionsudvidende, normkritiske og genforhandlende optikker, som operationaliseres i afhandlingens tre forskellige analysedele, der udforsker, hvordan handicapkropslighed igennem online medierede processer (re)producerer, udfordrer og overskrider traditionelle og dominerende forestillinger om handicap og kropslig diversitet.Afhandlingens analysearbejde er baseret p{\aa} en empirisk materialesamling best{\aa}ende af fire online cases: To danske oplysningskampagner, LigeLyst (2013-2015) og Det er ikke et handicap (2013-), Dear Julianna (2015-2016), som er et transnationalt (DK, USA, UK mfl.) kollektivistisk aktivistisk blogprojekt, og en internationalt anerkendt australsk mediepersona, Madeline Stuart (2015-).De fire cases analyseres med henblik p{\aa} at diskutere og besvare afhandlingens forskningssp{\o}rgsm{\aa}l p{\aa} tv{\ae}rs af danske, transnationale og internationale online handicapf{\ae}llesskaber, men med en i udgangspunktet klar orientering mod danske onlinekulturer, der – sammen med afhandlingens oms{\ae}tninger og overs{\ae}ttelser af kritisk handicapteori til en dansk(sproget) kontekst – s{\o}ger en placering som et v{\ae}sentligt nyt bidrag til den sparsomme forskning i kulturelle handicapperspektiver i Danmark.Analyserne viser, at handicapkropslighed bliver til og finder sted p{\aa} flere genforhandlende og revaluerende niveauer, der ofte b{\aa}de er ambivalente og modsatrettede, men bekr{\ae}fter ogs{\aa} en betydningsfuld fremv{\ae}kst af nye medierede synligheder i forbindelse med online handicapkulturer.",
author = "Christensen-Stryn{\o}, {Maria Bee}",
year = "2018",
language = "Dansk",
publisher = "Roskilde Universitet",

}

Online medieringer af handicapkropslighed : Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter. / Christensen-Strynø, Maria Bee.

Roskilde : Roskilde Universitet, 2018. 307 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

TY - BOOK

T1 - Online medieringer af handicapkropslighed

T2 - Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter

AU - Christensen-Strynø, Maria Bee

PY - 2018

Y1 - 2018

N2 - Ph.d.-afhandlingen, Online medieringer af handicapkropslighed. Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter, undersøger handicapkropslighed som et online medieret fænomen. Heriblandt de særlige omstændigheder, hvorunder forestillinger, forståelser, forhandlinger og forandringer af handicapkropslighed bliver til igennem visuelle repræsentationer og kommunikative processer, som finder sted i online og på sociale medier.Online platforme og sociale medier, der i tiltagende grad betragtes som centrale steder for visuelle hverdagspraksisser, er også blevet identificeret som vigtige arenaer for handicaprepræsentation, samt for iværksættere og aktivistiske stemmer fra voksende globale, såvel som nationale og transnationale, handicapfællesskaber. Sammenglidningerne mellem visuelt fokuserede internetkulturer og handicapfællesskabers kommunikationsformer danner i ph.d.-afhandlingen afsæt for at spørge til, hvordan online billeddannelser og blikkulturer inviterer til nye former for handicaprepræsentation, hvorigennem handicapkropslige identitetspositioner re(kon)figureres og revalueres.Afhandlingens underliggende hovedtese er således, at handicapkropslighed, som traditionelt set har været en usynliggjort marginal position i kulturel repræsentation, gennemgår en mængde genforhandlende processer via nye online medierede synligheder, tilstedeværelser og engagementer. Denne antagelse undersøges i afhandlingen igennem to forskningsspørgsmål (1): Hvordan bliver visuelle fremstillinger af og fortællinger om handicapkropslighed til i online medier? (2): Hvordan medvirker online medieringer af handicapkropslighed til at revaluere dominerende kulturelle forståelser af handicap?Med et teoretisk udgangspunkt i kritiske kulturelle handicapstudier fremskrives der i afhandlingen en kropsforståelse, som er i løbende tilblivelse med medierede processer og medieteknologier, og som danner videre afsæt for afhandlingens treleddede analysestrategiske metode i form af tre tværteoretiske snit: intimiteter, mobiliteter og temporaliteter. Disse tre områder udgør hver især definitionsudvidende, normkritiske og genforhandlende optikker, som operationaliseres i afhandlingens tre forskellige analysedele, der udforsker, hvordan handicapkropslighed igennem online medierede processer (re)producerer, udfordrer og overskrider traditionelle og dominerende forestillinger om handicap og kropslig diversitet.Afhandlingens analysearbejde er baseret på en empirisk materialesamling bestående af fire online cases: To danske oplysningskampagner, LigeLyst (2013-2015) og Det er ikke et handicap (2013-), Dear Julianna (2015-2016), som er et transnationalt (DK, USA, UK mfl.) kollektivistisk aktivistisk blogprojekt, og en internationalt anerkendt australsk mediepersona, Madeline Stuart (2015-).De fire cases analyseres med henblik på at diskutere og besvare afhandlingens forskningsspørgsmål på tværs af danske, transnationale og internationale online handicapfællesskaber, men med en i udgangspunktet klar orientering mod danske onlinekulturer, der – sammen med afhandlingens omsætninger og oversættelser af kritisk handicapteori til en dansk(sproget) kontekst – søger en placering som et væsentligt nyt bidrag til den sparsomme forskning i kulturelle handicapperspektiver i Danmark.Analyserne viser, at handicapkropslighed bliver til og finder sted på flere genforhandlende og revaluerende niveauer, der ofte både er ambivalente og modsatrettede, men bekræfter også en betydningsfuld fremvækst af nye medierede synligheder i forbindelse med online handicapkulturer.

AB - Ph.d.-afhandlingen, Online medieringer af handicapkropslighed. Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter, undersøger handicapkropslighed som et online medieret fænomen. Heriblandt de særlige omstændigheder, hvorunder forestillinger, forståelser, forhandlinger og forandringer af handicapkropslighed bliver til igennem visuelle repræsentationer og kommunikative processer, som finder sted i online og på sociale medier.Online platforme og sociale medier, der i tiltagende grad betragtes som centrale steder for visuelle hverdagspraksisser, er også blevet identificeret som vigtige arenaer for handicaprepræsentation, samt for iværksættere og aktivistiske stemmer fra voksende globale, såvel som nationale og transnationale, handicapfællesskaber. Sammenglidningerne mellem visuelt fokuserede internetkulturer og handicapfællesskabers kommunikationsformer danner i ph.d.-afhandlingen afsæt for at spørge til, hvordan online billeddannelser og blikkulturer inviterer til nye former for handicaprepræsentation, hvorigennem handicapkropslige identitetspositioner re(kon)figureres og revalueres.Afhandlingens underliggende hovedtese er således, at handicapkropslighed, som traditionelt set har været en usynliggjort marginal position i kulturel repræsentation, gennemgår en mængde genforhandlende processer via nye online medierede synligheder, tilstedeværelser og engagementer. Denne antagelse undersøges i afhandlingen igennem to forskningsspørgsmål (1): Hvordan bliver visuelle fremstillinger af og fortællinger om handicapkropslighed til i online medier? (2): Hvordan medvirker online medieringer af handicapkropslighed til at revaluere dominerende kulturelle forståelser af handicap?Med et teoretisk udgangspunkt i kritiske kulturelle handicapstudier fremskrives der i afhandlingen en kropsforståelse, som er i løbende tilblivelse med medierede processer og medieteknologier, og som danner videre afsæt for afhandlingens treleddede analysestrategiske metode i form af tre tværteoretiske snit: intimiteter, mobiliteter og temporaliteter. Disse tre områder udgør hver især definitionsudvidende, normkritiske og genforhandlende optikker, som operationaliseres i afhandlingens tre forskellige analysedele, der udforsker, hvordan handicapkropslighed igennem online medierede processer (re)producerer, udfordrer og overskrider traditionelle og dominerende forestillinger om handicap og kropslig diversitet.Afhandlingens analysearbejde er baseret på en empirisk materialesamling bestående af fire online cases: To danske oplysningskampagner, LigeLyst (2013-2015) og Det er ikke et handicap (2013-), Dear Julianna (2015-2016), som er et transnationalt (DK, USA, UK mfl.) kollektivistisk aktivistisk blogprojekt, og en internationalt anerkendt australsk mediepersona, Madeline Stuart (2015-).De fire cases analyseres med henblik på at diskutere og besvare afhandlingens forskningsspørgsmål på tværs af danske, transnationale og internationale online handicapfællesskaber, men med en i udgangspunktet klar orientering mod danske onlinekulturer, der – sammen med afhandlingens omsætninger og oversættelser af kritisk handicapteori til en dansk(sproget) kontekst – søger en placering som et væsentligt nyt bidrag til den sparsomme forskning i kulturelle handicapperspektiver i Danmark.Analyserne viser, at handicapkropslighed bliver til og finder sted på flere genforhandlende og revaluerende niveauer, der ofte både er ambivalente og modsatrettede, men bekræfter også en betydningsfuld fremvækst af nye medierede synligheder i forbindelse med online handicapkulturer.

M3 - Ph.d.-afhandling

BT - Online medieringer af handicapkropslighed

PB - Roskilde Universitet

CY - Roskilde

ER -