”Nu må I træde i karakter som ordentlige konsulenter…”

Laura Tolnov Clausen, Hans Peter Hansen

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

  Abstract

  Aktionsforskningen har hidtil haft en relativ begrænset udbredelse i det danske forskningsmiljø, både i forhold til forskningsområder og i forhold til videnskabelig position. Aktionsforskningsmiljøet i Danmark har således bestået af et relativt lille forskersamfund, primært indenfor arbejdslivsområdet og socialforskningsområdet. Men med forskningsprojektet ”Befolkningens Ønsker og Holdninger til Naturen” fandt den kritisk-utopiske aktionsforskning vej til et nyt genstandsfelt, nemlig den offentlige planlægning og forvaltning indenfor naturforvaltningsområdet. Først via det såkaldte ”Halkærprojekt”, og siden også i nationalparkudviklingen via det såkaldte ”Nationalpark pilotprojekt Møn”. Med afsæt i erfaringer med aktionsforskningen på naturforvaltningsområdet vil denne artikel diskutere nogle af de centrale problemstillinger, man som aktionsforsker konfronteres med i spændingsfeltet mellem proces og videnskab. Argumentet er, at det er nødvendigt i langt højere grad end hidtil at tage fat om disse problemstillinger, hvis aktionsforskningen skal løsrives fra den relativt marginale position, den hidtil har haft i Danmark, og dermed bidrage til løsningen af vor tids store sociale og demokratiske udfordringer.
  Original languageDanish
  Publication date2005
  Number of pages16
  Publication statusPublished - 2005
  Event4. Nationale Aktionsforskningskonference - Relationer og vidensformer i aktionsforskning - Roskilde, Denmark
  Duration: 10 Nov 200511 Nov 2005
  Conference number: 4

  Conference

  Conference4. Nationale Aktionsforskningskonference - Relationer og vidensformer i aktionsforskning
  Number4
  Country/TerritoryDenmark
  CityRoskilde
  Period10/11/200511/11/2005

  Cite this