Norm, praksis og prestige: Engelsk og dansk i de højere uddannelser

  Research output: Contribution to journalConference articleResearchpeer-review

  Abstract

  “Parallelsprogsdebatten” tager for givet at fremmedsproget engelsk vs. modersmålet dansk er det binære valg der definerer konstruktionen af det internationale hhv. fastholdelsen af det nationale samfund. Uden at jeg hermed accepterer en sådan begrænsning af synsfeltet, drejer min artikel sig om forholdet mellem norm og praksis i brugen af især engelsk i Danmark, og om dette forholds betydning for sprogvalg og sproglig status specielt på de højere uddannelser. Engelsk har høj prestige i Danmark, men prestigen er knyttet til dette sprogs standardform – en norm som ikke eksisterer i den talesproglige sociale praksis. Som lingua franca er engelsk blevet et supplement til den sociale konstituering af individet der altid har fundet sted via modersmålets talesprog, hvor formen i sig selv indekserer fx uddannelsesniveau og beskæftigelse og dermed status. Samtidig mener et flertal af danskere sig i stand til at skelne “godt” fra “dårligt” engelsk.
  De internationaliserede højere uddannelser udgør et praksisområde hvor praksissernes sprog i stigende grad er engelsk, og der har været udtrykt frygt for at dansk hermed taber prestige som videns- og undervisnings-sprog. Formålet med denne artikel er at argumentere for det modsatte synspunkt: Brugen af engelsk som lingua franca vil næppe bidrage til at give engelsksproget undervisning større prestige end dansksproget ditto.
  Original languageDanish
  JournalDanske Talesprog
  Volume11
  Pages (from-to)101-116
  Number of pages16
  ISSN1600-6038
  Publication statusPublished - 2011
  EventLingvistkredsens 80 års jubilæumsarrangement: Sproglige normer og deres rolle for sprog og sprogbeskrivelse - København, Denmark
  Duration: 23 Oct 201023 Oct 2011

  Seminar

  SeminarLingvistkredsens 80 års jubilæumsarrangement: Sproglige normer og deres rolle for sprog og sprogbeskrivelse
  CountryDenmark
  CityKøbenhavn
  Period23/10/201023/10/2011

  Cite this