Naturens lys: Vestens naturfilosofi i højmiddelalder og renæssance 1250-1650

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

I antikken og i middelalderen fandtes den filosofiske tanke om naturens lys, ”lumen naturae” eller som Paracelsus kaldte det ”das Liecht der Natur.” I de følgende århundrede blev denne naturfilosofiske tanke videreudviklet af mange store filosoffer rundt omkring i Europa. Naturens lys afdækker områder af filosofiens og videnskabernes historie, der har stået i skyggen af den dominerende grundfortælling. Bogen består af syv kapitler, der kan læses i forlængelse af hinanden eller som selvstændige enheder hver for sig. Fremstillingen er baseret på de oprindelige kilder og indeholder kapitler om middelalderens store læger og filosoffer, Roger Bacon, Albert den Store, Jean de Rupescissa, og fra renæssancen skikkelser som Marsilio Ficino, Paracelsus og Giordano Bruno. Det store emne afsluttes med en epilog om den skæbnesvangre udvikling, der indledes med René Descartes.
Original languageDanish
PublisherLindhardt & Ringhof
Number of pages510
ISBN (Print)8711882166, 9788711734834
ISBN (Electronic)8711734833
Publication statusPublished - 23 Nov 2017

Cite this