National understøttelse af offentlige-private partnerskaber (OPP): En komparativ analyse af 20 europæiske lande

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Abstract

Artiklen præsenterer resultaterne af en komparativ analyse af den nationale understøttelse af offentlige-private partnerskaber (OPP) på tværs af 20 europæiske lande med varierende OPP-erfaring. Baseret på en gennemgang af litteraturen defineres tre elementer som centrale for national understøttelse af OPP: politisk opbakning, reguleringsmæssige rammer og institutionel understøttelse. I analysens første del gennemføres en sammenlignende analyse af den politiske, reguleringsmæssige og institutionelle understøttelse af OPP på tværs af de 20 lande. Det danner grundlag for at identificere ligheder og forskelle samt gruppere landene i forhold til national understøttelse af OPP. I analysens anden del gennemføres en eksplorativ analyse af sammenhængen mellem national understøttelse og den faktiske udbredelse af OPP opgjort som omfanget og størrelsen af OPP-projekter i landene.
Original languageDanish
JournalPolitica - Tidsskrift for politisk videnskab
Volume47
Issue number4
Pages (from-to)561-579
ISSN0105-0710
Publication statusPublished - 2015

Cite this