Når far lige skal spørge de voksne: Paradoksale positioneringer i forbindelse med intensiveret familieinddragelse under udslusning fra fængsel

Nanna Koch Hansen

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Abstract

Med afsæt i et feltarbejde på to af Kriminalforsorgens pensioner undersøger denne artikel, hvordan afsonere og medarbejdere italesætter familiens betydning i forbindelse med udslusning fra fængsel, samt hvordan en intensiveret familieinddragelse sættes i værk med potentielt konfliktfyldte tilblivelsesmuligheder for de implicerede til følge. Artiklen fremviser, hvordan den tidstypiske inddragelsesiver, der synes at være på spil i mangeartede pædagogiske sammenhænge, tager en særlig drejning i kriminalforsorgsregi, hvor afsoneren søges ansvarliggjort over sin familie som et led i en kriminalpræventiv indsats, der retter sig imod ham selv - under institutionelle rammer, der frihedsberøver ham
Original languageDanish
JournalDansk pædagogisk Tidsskrift
Issue number4
Pages (from-to)16-24
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this