Når der kommer en båd: Et casestudie af ledelsesaktiviteter på en grønlandsk fiskefabrik

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel har til formål at undersøge, hvordan ledelse praktiseres på grønlandske fiskefabrikker. På baggrund af to ugers deltagende observation på to fiskefabrikker i Grønland, skabes der indsigt i de komplekse organisatoriske problemstillinger der udspiller sig på fiskefabrikkerne hvor mellemledere spiller en central rolle i at skabe samarbejde.
Analysen tager udgangspunkt i en refleksiv tilgang til ledelse og organisering der udfordrer det, der forekommer i den organisatoriske kontekst, og der insisteres på, at udvikle bedre forståelser for den organisatoriske hverdagspraksis
Teoretiske anskues ledelse som en refleksiv og kollektiv aktivitet. Igennem det teoretiske perspektiv rettes der fokus mod ledelsessituationer der rummer modsætninger, dilemmaer og paradokser. Der rettes fokus mod hvordan en given kompleks problemstilling med fordel kan analyseres og belyses nærmere, inden der eventuelt tages nye beslutninger. Det teoretiske perspektiv skaber plads til en mere nuanceret forestilling om ledelse idet det beskriver ledelse som en kompliceret og distribueret aktivitet i specifik organisatorisk kontekst
Artiklen bidrager med en forståelse af, hvordan ledelse udspiller sig som en kollektiv aktivitet mellem mange forskellige aktører og hvordan ledelsesaktiviteten spiller en rolle i at understøtte relevante forbindelser mellem aktører
Original languageDanish
JournalGrønlandsk Kultur- og Samfundsforskning
Publication statusIn preparation - 17 Sep 2021

Cite this