Muligheder for gentagen anvendelse af antigentests til reduktion af smitte på skoler og arbejdspladser

Viggo Andreasen, Christian Berrig, Søren Ørskov, Rasmus Kristoffer Pedersen, Karen Angeliki Krogfelt, Lone Simonsen, Andreas Eilersen, Bjarke Frost Nielsen, Kim Sneppen, Christine Stabell Benn

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

I denne rapport tager vi udgangspunkt i den epidemiologiske anvendelse af antigentests og fokuserer på brug af sådanne tests i målrettet screenings-øjemed, f.eks. i skoler og på arbejdspladser. Vi undersøger effekten af sensitivitet, hyppighed af test samt deltagelsesgrad (compliance).

Vi har udarbejdet to matematiske modeller (en rent statistisk model samt en individbaseret model), som undersøger effekten af gentagen screening med antigentests, herunder specielt balancen mellem testhyppighed, sensitivitet og deltagelsgrad. Vores resultater fra de to modeller er samstemmende trods betydelig forskel i tilgang. Selv i et scenario med 50% sensitivitet finder vi, at 2 ugentlige screeninger vil reducere smitten på arbejdspladsen med mellem 36% (Model I) og 55% (Model II).

Derudover er vores resultater i overensstemmelse med Larremore et al. (2021), som i modsætning til os antager en direkte kobling mellem virusmængde, smitsomhed og testens sensitivitet. Dette betyder, at de forventer en 100% sensitivitet for individer, som smitter.
Larremores model finder en smittereduktion på 80% ved 2 ugentlige screeninger med antigentests, og at det er bedre end hvad man kan opnå med en høj-sensitiv test med 24 timers svarforsinkelse (70%). Der findes i litteraturen gode argumenter for koblingen mellem sensitivitet, virusmængde og smitsomhed. I den forstand er vores antagelser betydeligt mere konservative, og sandheden må forventes at ligge et sted imellem vores og Larremores resultater.

Vi konkluderer, at screening på arbejdspladser/skoler med antigentest har potentiale til at være effektivt til reduktion af sekundære smittetilfælde.
Original languageDanish
PublisherRoskilde Universitet
Volume2021
Edition1
Number of pages20
Publication statusPublished - 17 Feb 2021

Cite this