Monografi eller artikelbaseret? Ph.d.-studerendes og ph.d.-vejlederes forhandlinger af ph.d.-afhandlingen

Signe Skov

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Introduktion (herunder teoretisk fundament)
Muligheden for i ph.d.-uddannelsen at vælge mellem en monografi og en artikelbaseret afhandling, som forskellige måder at kode og iscenesætte viden på, rejser spørgsmålet om hvad en ph.d.-afhandling er og skal. I dette paper præsenterer jeg pointer fra min ph.d.-afhandling hvor jeg undersøger det sprog inden for hvilket ph.d.-afhandlingen forhandles og afgrænses af ph.d.-vejledere og ph.d.-studerende. Jeg arbejder ud fra en kritisk diskursanalytisk teoriramme og kombinerer en lingvistisk og sociologisk tilgang i analysen af de diskurser som afhandlingen bliver til igennem og som bidrager til at definere og skabe forskningspraksisser og pædagogiske praksisser inden for ph.d.-uddannelsen på bestemte måder.

Metode
Projektet er et kvalitativt empirisk interviewstudium med ph.d.-vejledere og ph.d.-studerende fra humaniora og samfundsvidenskab på Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Analytisk har jeg fokus på ph.d.-studerendes og ph.d.-vejlederes lingvistiske realisering af diskurs.

Resultater
Der viser sig i mit materiale konfliktende positioner og også en ambivalens mellem forskellige forståelser af hvad en ph.d.-afhandling er. Forståelser som trækker på både mere oprindelige ideer om afhandlingen som et vidensbidrag for videns egen skyld eller for samfundets skyld, og på mere nutidige forståelser af afhandlingen som et bidrag til økonomisk vækst. Oprindelige ideer om erkendelse for erkendelsens egen skyld står stærkt i forhandlingerne af hvad en ph.d.-afhandling er og skal, og monografien konstrueres inden for denne forståelse som ’det rigtige’ valg, mens den artikelbaserede afhandling konstrueres som ’det andet’. Når der skal argumenteres for valg af format derimod viser instrumentelle og strategiske rationaler at være de stærkeste - uanset monografi eller artikelbaseret.

Diskussion
I præsentationen diskuterer jeg de pædagogiske implikationer af tilstedeværelsen og fraværet af bestemte diskurser som ph.d.-afhandlingen artikuleres i.

Litteratur
Boud, D. & Lee, A. (Eds.) (2009). Changing Practices of Doctoral Education. London: Routledge.Fairclough, N. (2010). Critical Discourse Analysis. The critical study of language. (2nd ed.) Abingdon: Routledge.Kelly, F. (2017). The Idea of the PhD. The Doctorate in the twenty-first-century imagination. London: Routledge.Lee, A. & Poynton, C. (eds.) (2000): Text & Culture. Discourse and Methodology in Social Research and Cultural Studies. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.Peim, N. (2010). What is a thesis? Genre, ghosts and the archive. Nordic Studies in Education, 30, pp. 226-237.
Original languageDanish
Publication date2019
Publication statusPublished - 2019
EventDansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) konference 2019: : Undervisningens teknologier og teknikker - Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense, Denmark
Duration: 28 May 201929 May 2019
https://dun-net.dk/om-dun/dun-anbefaler/dun-konferencen-2019/

Conference

ConferenceDansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) konference 2019:
LocationRadisson Blu H. C. Andersen Hotel
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period28/05/201929/05/2019
Internet address

Cite this