Mobil nationalisme: Globalisering, nation og skala.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel bygger på tidligere studier af nationalisme i en dansk kontekst (Koefoed, 2006). Formålet med artiklen er at udvikle en teoretisk og metodologisk forståelse af nationen, der ikke anskuer nationalisme som værende en modreaktion på globalisering og den intensiverede mobilitet af ideer, varer, mennesker og kapital men derimod en integreret del af disse tendenser. Gennem begrebet mobil nationalisme argumenteres der for en analytisk optik, hvor nationalisme forstås som en proces hvorigennem skiftende relationer og bevægelser mellem forskellige socio-rumlige skalaer som kroppen/subjektet, hjemmet, det lokale, nationale og globale organiseres og produceres i praksis. Artiklen falder i tre dele. Først illustreres det hvordan der er opstået en modsætning mellem dominerende globaliseringsteorier og nationalismeteorier. Derefter introduceres skalabegrebet som en mulig vej ud af disse modsatrettede forståelser. Afslutningsvis argumenteres der for, at skalabegrebet kan anvendes som ramme for analyser af den globaliserede nation.  

 

Original languageDanish
JournalNordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift
Volume41-42
Pages (from-to)129-151
Number of pages22
ISSN0282-4329
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • Mobility
  • Everyday life
  • Scale
  • Globalisation

Cite this