Militær arealanvendelse i et historisk perspektiv

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Denne rapport undersøger den historiske landskabsudvikling af militærarealer
i Danmark fra 1880’erne til i dag. Rapporten bygger på en kortlægning og
afgrænsning af 113 nuværende eller tidligere militære arealer over 10 hektar.
Den historiske udvikling i arealdække og arealanvendelse analyseres på baggrund af historiske topografiske kort. Resultatet viser, at udviklingen i arealdække og arealanvendelse kan grupperes i seks typiske udviklingsforløb.

De seks udviklingsforløb danner udgangspunkt for en efterfølgende analyse af
den nuværende arealanvendelse og indhold af biodiversitet på de 113 arealer.
Resultaterne viser markante forskelle i arealanvendelsen og i indholdet af biodiversitet mellem militærarealer og det omkringliggende landskab og mellem
de forskellige udviklingsforløb. De overordnede analyser af de 113 områder
suppleres med et casestudie af Jægerspris Skydeterræn, hvor forskellige metoder
og datakilder til analyser af den nutidige og historiske arealudvikling
undersøges.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages76
ISBN (Print)978-87-7156-342-9
Publication statusPublished - 2018
SeriesAarhus Universitet. Nationalt Center for Miljo og Energi. Teknisk Rapport
Number280
ISSN2244-999X

Cite this