Midlertidige rum: æstetik og materialitet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

"New ideas must use old buildings." Nye ideer må bruge gamle bygninger. I hvert fald hvis vi skal tro en af det 20.århundredes mest indflydelsesrige urbanister og planlæggere, Jane Jacobs.
Byens rum og materialitet kan være en måde for byens borgere at udtrykke sig på. Byrummene danner rammerne for at skabe nye ideer og kan, som Jane Jacobs har pointeret, bruges som scene for eksperimenter, som byens økonomiske rationaler ellers ikke tillader. Samtidig kan byens rum give æstetiske erfaringer, der kan knyttes til byens udvikling og historie. En æstetisk erfaring, idet brugen af byrummet kan bryde med de samfundsmæssige rationaler, der ofte præger byudviklingen.
Artiklen fokuserer på, hvordan midlertidige rum kan danne rammen for byboeres og iværksætteres æstetiske erfaringer. Og hvordan vi kan forstå byens midlertidige rum som en kreativ og alternativ måde at designe byens tilblivelser.
Original languageDanish
Title of host publicationByen bliver til : En urban håndbog
EditorsMarie Toft-Jensen, Steen Andersen
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherForlaget PB43
Publication date30 Mar 2012
ISBN (Print)9788799506804
Publication statusPublished - 30 Mar 2012

Cite this