Medieret Vejledning af Problemorienteret Projektarbejde: Udfordringer for Vejledning i Problemformuleringsfasen

Translated title of the contribution: Technology-mediated supervision: Challenges for supervision in the problemformulation phase

Pernille Bjørn

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Denne artikel ser nærmere på de ændrede betingelser og nye udfordringer, en vejleder af problemorienteret projektarbejde står over for i forbindelse med IKT-medieret vejledning af projektgrupper med geografisk adskilte deltagere. Artiklen anvender empiri om en vejleders situation i forhold til vejledning i problemformuleringsfasen af tre projektgrupper på masteruddannelsen i IKT & Læring, indsamlet i foråret 2002. Målet er at udforske særlige udfordringer og betingelser ved medieret vejledning for at forstå, hvilke betingelser der danner grundlag for medieret vejledning samt at forstå, hvordan vejlederen oplever medieret vejledning. I artiklen bliver en vejleders fortolkninger og meningsdannelser over egne handlinger analyseret og tre eksempler på særlige udfordringer oplevet af vejlederen i forbindelse med skriftlig asynkron vejledning af tre konkrete projektgrupper bliver præsenteret. Artiklen identificerer den største udfordring for både produkt- og procesvejledning som det at konstruere, kommunikere og fortolke kontekstuel information signifikant for selve vejledningssituationen, en udfordring der kom til udtryk på forskellige måder i de tre grupper.
  Udgivelsesdato: August
  Translated title of the contributionTechnology-mediated supervision: Challenges for supervision in the problemformulation phase
  Original languageDanish
  JournalTidsskrift for Universiteternes efter- og videreuddannelse
  Volume9
  ISSN1603-5518
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this