Magtparadokser og dikotomier i Connect: En styringspraktisk analyse af en majoritetsdansk indsats mod æresrelateret vold

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Etniske minoritetskvinder, der har været udsat for æresrelateret vold, udgør i stigende grad et profileret emne og er på den måde omdrejningspunkt for fortællinger i Danmark og i Skandinavien i øvrigt. Voldskategorien signalerer imidlertid, at volden står i (kulturel) modsætning til den vold, som majoritetsdanske kvinder underlægges. Kategoriseringen af volden – og af kvinderne – sker på tværs af medierne, populærvidenskabelige udgivelser,
diverse hjælpeindsatser og store dele af forskningen. Denne artikel undersøger, hvordan etableringen af en sådan kategorisering af vold – og kvinder – finder sted i det danske civilsamfund. Via feltstudier i den frivilligt baserede
hjælpeindsats Connect i Ungdommens Røde Kors, der kan ses som en forlængelse af det rehabiliterende arbejde, R.E.D. Safehouse for unge i æresrelaterede konflikter faciliterer, analyseres centrale styringspraksisser i dette konkrete civilsamfundsprojekt. Forfatteren peger på, hvordan tematikkerne kultur, køn og vold indgår som kategoriseringsmekanismer af såvel minoritet som majoritet og, hvordan organisationsstrukturen i Connect konstituerer
magtrelationer, der står i modsætning til hjælpeindsatsens ambitioner.
Original languageDanish
JournalNordiske Udkast
Issue number2
Pages (from-to)51
Number of pages69
ISSN1396-3953
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Cite this