Krav om legitimitet: Et problem for dialog om risici?

Nina Blom Andersen

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

  Abstract

  Principperne i krisekommunikation og risikokommunikation trækker på nogle punkter på vidt forskellige rationaler. Krisekommunikation kan ses som en opgave, der handler om at en organisation skal opretholde legitimitet, sikre sit omdømme og minimere omfanget af en krise, mens risikokommunikation kan handle om at formidle viden eller skabe indsigt i et videnskabeligt felt – og gerne i dialog mellem aktørerne.
  I forbindelse med en kompliceret og langvarig brand i Danmark havde borgerne og myndighederne forskellige forståelser af, hvilken trussel brandrøgen udgjorde mod borgerne og det førte til en række kommunikationsprocesser om risikovurderinger, sikkerhed og videnskabelighed. Men kommunikationen var samtidig domineret af myndighedernes kamp for at opretholde et godt omdømme og borgernes kamp for at stille spørgsmålstegn ved myndighedernes legitimitet.
  I paperet argumenteres der indledningsvis for forskelle og sammenfald i processerne omkring dels krisekommunikation og dels risikokommunikation. Derefter beskrives kommunikationsprocesserne omkring den danske case og endelig diskuteres det om forløbet i denne case er udtryk for at medier, borgere, myndigheder og organisationer bliver mere orienteret omkring betydningen af indtryksstyring (impression management) og om det får konsekvenser for samfundets evne til at kommunikere åbent om risici og trusler.
  Original languageDanish
  Publication date2012
  Number of pages1
  Publication statusPublished - 2012
  EventÅre Risk Event: Att kommunicera det (o)tänkbara - hur formar vi framtidens riskkommunikation? - Holiday Club, Åre, El Salvador
  Duration: 13 Mar 201215 Mar 2012
  http://www.miun.se/areriskevent

  Conference

  ConferenceÅre Risk Event
  LocationHoliday Club
  CountryEl Salvador
  CityÅre
  Period13/03/201215/03/2012
  Internet address

  Cite this