Kollaboratoriet på Roskilde Universitet: Kort rapport til Bygningsstyrelsen, april 2012

  Research output: Book/ReportReportCommunication

  Abstract

  I brev af 16. april 2012 har Bygningsstyrelsen bedt om en kort rapport om forsøget på RUC med at indrette et nyt undervisningsmiljø. Følgende ønskes belyst: ”En kort beskrivelse af det initielle fysiske koncept og pædagogiske udgangspunkt samt beskrivelse af hvordan konceptet har udviklet sig, hvis der har været ændringer.
  Procesbeskrivelse der kort opridser:
   Aktiviteter,
   Drivkraft,
   Involvering af undervisere og studerende,
   Samarbejde og videndeling.
  Erfaringer:
  En kort beskrivelse af den faktiske brug og umiddelbare oplevelse heraf der opridser
  konkrete ændringer i undervisningen og brugen af rummet.
   Hvordan oplever underviserne disse ændringer?
   Hvordan oplever studerende disse ændringer?
   Konkrete didaktiske og evt. teknologiske udfordringer og potentialer.
  Kort beskrivelse af en videre udvikling der opridser:
   hvad I vil gå videre med? Hvordan?
   hvad vil I ikke gå videre med? Hvorfor ikke?”
  Original languageDanish
  PublisherRoskilde Universitet
  Number of pages8
  Commissioning bodyUniversitets- og Bygningsstyrelsen
  Publication statusPublished - 28 Apr 2012

  Cite this