Klimadebatten i Danmark: Den tidlige klimadebat indtil 1990. COP 1 i Berlin i 1995. COP 14 i Poznan i 2008

Research output: Working paperResearch

Abstract

Bidragene i Arbejdspapir nr.2 er tre analyser af den danske klimadebat i danske aviser. De valgte aviser er de tre omnibusaviser, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Politiken. Hertil kommer dagbladet Information og Weekendavisen, der udkommer én gang om ugen.

Opsøgningen af den tidlige klimadebat tager sit udgangspunkt i 1970'erne, hvor klimaet knap var på avisernes dagsorden og slet ikke på den politiske. Afgrænsningen til 1990 skal ses i relation til publiceringen af Brundtland- rapporten, "Vores Fælles Fremtid" i 1987 og oprettelsen af FN's klimapanel, IPCC, i 1988. Fra 1990 starter den type klimadebat, der i dag er vokset til et meget stort omfang.

Nedslaget ved de to klimatopmøder, Conferences Of Partners, dvs. konferencer med deltagelse af de lande, der i 1992 i Rio de Janeiro vedtog og siden ratificerede FN's Klimakonvention, hænger sammen med en del af projektets gennemgående analyse, idet samtlige COP'er vil blive analyseret til og med COP 15, der afholdes i København 2009.

Mit projekt har arbejdstitlen, "Klimadebatten i Danmark - set i et internationalt perspektiv". Projektet forventes færdigt i løbet af 2010.

Original languageDanish
Place of PublicationRoskilde
PublisherRoskilde Universitet
Number of pages35
Publication statusPublished - 2008

Cite this