Jeg ser det som et ekstra job, jeg har

Aske Thor Basselbjerg Christensen, Mathias Hulgård Kristiansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Idealet om lige vilkår i videregående uddannelse står centralt i den danske uddannelsespolitik. Med afsæt i undersøgelsestilgangen institutionel etnografi vises, hvordan lige vilkår dog i høj grad bliver et individualiseret ansvar pålagt den enkelte studerende. I artiklen udvikles et begreb om ekstra-arbejde til at kortlægge de aktiviteter, der er forbundet med studierelaterede psykosociale vanskeligheder, og som ikke figurerer i uddannelsernes selvforståelse som primære legitime uddannelsesaktiviteter. For de studerende er ekstra-arbejdet nødvendiggjorte aktiviteter for at kunne opretholde deres studiedeltagelse og muliggøre gennemførelse. Begrebet ekstra-arbejde anvendes til at illustrere og argumentere for, hvordan studerende i psykosociale vanskeligheder i høj grad selv stilles til ansvar for at finde vejen til at afkode, strukturere og mestre studievanskeligheder, idet den universitetspædagogiske tilgang ikke har et tilstrækkeligt pædagogisk fokus på social og faglig integration. Artiklen viser, at studerendes vanskeligheder ofte bliver individualiseret som personlige mangler og utilstrækkeligheder, der afhjælpes og håndteres som et ekstra-arbejde, hvilket intensiverer de studerendes selvforståelse af at være én, der ikke kan.
Original languageDanish
JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
Volume2020
Issue number1
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - 2020

Cite this