”Jeg er født med det i blodet”: Drenges traditionelle uddannelsesvalg i en senmoderne tid

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Der er sket store ændringer i kvinders position i uddannelsessystemet, særligt i de videregående uddan-nelser, hvor kvinder i dag udgør et flertal af de studerende. Mænd er helt derimod dominerende inden for de traditionelle tekniske erhvervsuddannelser, der er placeret nederst i uddannelseshierarkiet. Mænd søger i mindre grad end kvinder mod utraditionelle uddannelser i forhold til køn. Mænds traditio-nelle og snævre uddannelsesvalg står i kontrast til forestillingerne i uddannelsespolitikken og dele af forskningen om øget individualisering og mange valgmuligheder. Artiklen belyser denne problemstilling empirisk ved at undersøge drenges og unge mænds uddannelsesvalg og deres forhold til uddannelse ved at følge et hold elever i mekanikeruddannelsen. Artiklen baseres på en større undersøgelse af primært mandlige elevers forhold til uddannelse på fire forskellige ungdomsuddannelser, tre erhvervsskoler og et gymnasium. Artiklen argumenterer for at det ikke er nok at se på unges individuelle uddannelsesvalg, hvis vi skal forklare videreførelsen af de kønsopdelte uddannelser. Med udgangspunkt i den undersøgte case, peges der på to andre forhold. Den ene er de unges forskellige ressourcer, som relaterer til køn og klasse. Den anden er de institutionelle selektionsprocesser, som er indbygget i de opdelte danske ungdomsud-dannelser. Til slut overvejes det hvad det har af konsekvenser for tiltag mod kønsopdeling i uddannelser-ne.
Original languageDanish
JournalDansk Paedagogisk Tidsskrift
Volume2016
Issue number1
Pages (from-to)34-48
Number of pages15
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - 12 Feb 2016

Cite this