Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser

Sigmund Grønmo* (Editor), Ann Nilsen (Editor), Karen Christensen (Editor)

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Abstract

Ulikhet er et sentralt tema i samfunnsdebatten, ikke minst fordi ulikheten mellom individer og grupper ser ut til å øke i mange land, særlig i rike land som Norge. I samfunnsvitenskapen, og spesielt i sosiologifaget, er ulikhet et av kjerneområdene.

Denne boken bygger på nyere sosiologisk forskning, og forfatterne presenterer en rekke perspektiver og analyser, med særlig vekt på utviklingen av økonomisk, sosial og kulturell ulikhet i det norske samfunnet. Sentrale spørsmål som drøftes:

Hvordan er utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen?
Hva innebærer fattigdom, og hva kjennetegner elitene i samfunnet?
Hva er sammenhengen mellom utdanning og ulikhet?
Hvordan overføres ulikhet mellom generasjoner?
Hvordan er ulikhet knyttet til kjønn, alder, familie, omsorg og etnisitet?
Hvordan kommer ulikhet til uttrykk i sosiale nettverk og frivillig arbeid?
Hva slags kulturell ulikhet finnes i samfunnet?

Boken er velegnet som pensumlitteratur i sosiologi og andre samfunnsvitenskapelige fag, og andre områder hvor sosiologiske perspektiver har betydning. Den henvender seg ellers til alle som er interessert i ulikhetens utvikling i samfunnet.
Translated title of the contributionInequality: Sociological perspectives and analyses
Original languageNorwegian
Place of PublicationBergen
PublisherFagbokforlaget
Number of pages384
ISBN (Print)978-82-450-3476-9
Publication statusPublished - 2021

Cite this