(H)vide verden: om relationer mellem professionsidentiteter og kvalitetssikring

Lise Dam Rasmussen

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Abstract

I debatten om den offentlige sektor fremstilles kvalitetssikring som et selvfølgeligt fænomen, der ikke kan problematiseres. For hvem kan være imod kvalitet? Med implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel understreges både udbredelsen og aktualiteten af kvalitetssikring.
Ph.d.-afhandlingen (H)vide verden stiller skarpt på kvalitetssikring som et styringsredskab i hospitalsvæsenet med spørgsmålet: Hvad betyder styringen for professionerne, og hvad betyder professionerne for styringen? Således analyserer afhandlingen kvalitetssikring som et styringsredskab med fokus på, hvordan der styres på en bestemt måde, og anvendes bestemte former for tænkning og handling.
Afhandlingen viser, at kvalitetssikring har mangfoldige virkemåder og involverer social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger på forskellige måder. Særligt demonstrerer afhandlingen, at der med kvalitetssikring ikke kun skabes orden, men også uorden i hospitalspraksis, ligesom den belyser hvordan kvalitetssikring skaber forskydninger i professionshierarkier og skaber nye privilegerede positioner.
Original languageDanish
PublisherRoskilde Universitet
Number of pages288
Publication statusPublished - 2012
SeriesFS & P Ph.D. afhandlinger
Number69
ISSN0909-9174

Cite this