High-speed train Oslo-Berlin

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

Abstract

Indlæggets baggrund og formål

I det såkaldte COINCO-projekt, et INTERREG-projekt støttet af regioner og byer mellem Oslo og Berlin, er der udviklet en strategi for et tættere samarbejde i korridoren (Jespersen et al. 2007). Udbygning af infrastrukturen for passagerer og gods er en væsentlig del heraf. Formålet er at udbygge infrastrukturen så intermodaliteten fremmes, og vægten lægges på udbygning af jernbaneinfrastrukturen. På godssiden således at et begrænset antal vej/jernbane-terminaler og havne forbindes, på passagersiden i form af en højhastighedstogforbindelse (krængetog med en maximalhastighed på mindst 250 km/t) Oslo-Göteborg-København-Berlin.

Forbindelsen vil kunne give en rejsetid fra København på 2 timer til Göteborg, 4 timer til Oslo og 3 timer til Berlin - det sidste under forudsætning af en fast forbindelse over Femern Bælt og at togene ikke skal via Hamburg.

Paperet beskriver de overvejelser og analyser, der ligger til grund for forslaget samt de overvejelser omkring hvordan regionale og lokale myndigheder i et samarbejde vil kunne fremme realiseringen af projektet.

Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde

Forslaget om jernbaneinfrastrukturudvikling i COINCO-korridoren er blevet udviklet i to arbejdsgrupper for hhv. gods- og passagertransport med repræsentation fra alle fire berørte lande. Der er tale om en pre-feasibility analyse, der skal danne grundlag for etablering af et egentligt feasibility study.

Jernbaneforbindelsen mellem Oslo og Göteborg er intensivt behandlet i et andet INTERREG-projekt (Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006).

Kapacitetsproblemer på strækningen Oslo-Berlin og i særdeleshed muligheden for at bruge banen til såvel højhastigheds-, regional, lokal- og godstog er blevet undersøgt (Landex 2006).

I forhold til at udvikle en strategi for fremme af realiseringen af projektet er metoderne hentet i organisationsanalysen.

Det empiriske grundlag

Da der er tale om en pre-feasibility analyse er datagrundlaget ikke homogent men omfatter lettilgængelige data vedr. jernbanekapaciteter, nuværende kapacitetsudnyttelse, passagergrundlag m.v., men meget sparsomt om økonomi, finansierings- og organisationsformer.

Resultater

Ud over at forslaget indgår i COINCO-strategien er paperet et oplæg til diskussion og videreudvikling af projekterne.

 

References

 

Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006, Interreg III A "Ny jernbane Oslo - Göteborg". Sluttrapport.

Jespersen, P. H., Jensen, A., Stroschein, C., & Lundgren, A. 2007, COINCO - Corridor of Innovation and Cooperation - Strategy 2025.

Landex, A. 2006, Railway Capacity Oslo-Berlin, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby.

 

Original languageEnglish
Publication date2007
Number of pages10
Publication statusPublished - 2007
EventTrafikdage 2007 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
Duration: 27 Aug 200728 Aug 2007

Conference

ConferenceTrafikdage 2007
LocationAalborg Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period27/08/200728/08/2007

Cite this