High-speed train Oslo-Berlin

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

Abstract

Indlæggets baggrund og formål

I det såkaldte COINCO-projekt, et INTERREG-projekt støttet af regioner og byer mellem Oslo og Berlin, er der udviklet en strategi for et tættere samarbejde i korridoren (Jespersen et al. 2007). Udbygning af infrastrukturen for passagerer og gods er en væsentlig del heraf. Formålet er at udbygge infrastrukturen så intermodaliteten fremmes, og vægten lægges på udbygning af jernbaneinfrastrukturen. På godssiden således at et begrænset antal vej/jernbane-terminaler og havne forbindes, på passagersiden i form af en højhastighedstogforbindelse (krængetog med en maximalhastighed på mindst 250 km/t) Oslo-Göteborg-København-Berlin.

Forbindelsen vil kunne give en rejsetid fra København på 2 timer til Göteborg, 4 timer til Oslo og 3 timer til Berlin - det sidste under forudsætning af en fast forbindelse over Femern Bælt og at togene ikke skal via Hamburg.

Paperet beskriver de overvejelser og analyser, der ligger til grund for forslaget samt de overvejelser omkring hvordan regionale og lokale myndigheder i et samarbejde vil kunne fremme realiseringen af projektet.

Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde

Forslaget om jernbaneinfrastrukturudvikling i COINCO-korridoren er blevet udviklet i to arbejdsgrupper for hhv. gods- og passagertransport med repræsentation fra alle fire berørte lande. Der er tale om en pre-feasibility analyse, der skal danne grundlag for etablering af et egentligt feasibility study.

Jernbaneforbindelsen mellem Oslo og Göteborg er intensivt behandlet i et andet INTERREG-projekt (Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006).

Kapacitetsproblemer på strækningen Oslo-Berlin og i særdeleshed muligheden for at bruge banen til såvel højhastigheds-, regional, lokal- og godstog er blevet undersøgt (Landex 2006).

I forhold til at udvikle en strategi for fremme af realiseringen af projektet er metoderne hentet i organisationsanalysen.

Det empiriske grundlag

Da der er tale om en pre-feasibility analyse er datagrundlaget ikke homogent men omfatter lettilgængelige data vedr. jernbanekapaciteter, nuværende kapacitetsudnyttelse, passagergrundlag m.v., men meget sparsomt om økonomi, finansierings- og organisationsformer.

Resultater

Ud over at forslaget indgår i COINCO-strategien er paperet et oplæg til diskussion og videreudvikling af projekterne.

 

References

 

Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006, Interreg III A "Ny jernbane Oslo - Göteborg". Sluttrapport.

Jespersen, P. H., Jensen, A., Stroschein, C., & Lundgren, A. 2007, COINCO - Corridor of Innovation and Cooperation - Strategy 2025.

Landex, A. 2006, Railway Capacity Oslo-Berlin, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby.

 

Original languageEnglish
Publication date2007
Number of pages10
Publication statusPublished - 2007
EventTrafikdage 2007 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
Duration: 27 Aug 200728 Aug 2007

Conference

ConferenceTrafikdage 2007
LocationAalborg Universitet
CountryDenmark
CityAalborg
Period27/08/200728/08/2007

Cite this

Jespersen, P. H. (2007). High-speed train Oslo-Berlin. Paper presented at Trafikdage 2007, Aalborg, Denmark.
Jespersen, Per Homann. / High-speed train Oslo-Berlin. Paper presented at Trafikdage 2007, Aalborg, Denmark.10 p.
@conference{995d1190e63911dcb321000ea68e967b,
title = "High-speed train Oslo-Berlin",
abstract = "Indl{\ae}ggets baggrund og form{\aa}l I det s{\aa}kaldte COINCO-projekt, et INTERREG-projekt st{\o}ttet af regioner og byer mellem Oslo og Berlin, er der udviklet en strategi for et t{\ae}ttere samarbejde i korridoren (Jespersen et al. 2007). Udbygning af infrastrukturen for passagerer og gods er en v{\ae}sentlig del heraf. Form{\aa}let er at udbygge infrastrukturen s{\aa} intermodaliteten fremmes, og v{\ae}gten l{\ae}gges p{\aa} udbygning af jernbaneinfrastrukturen. P{\aa} godssiden s{\aa}ledes at et begr{\ae}nset antal vej/jernbane-terminaler og havne forbindes, p{\aa} passagersiden i form af en h{\o}jhastighedstogforbindelse (kr{\ae}ngetog med en maximalhastighed p{\aa} mindst 250 km/t) Oslo-G{\"o}teborg-K{\o}benhavn-Berlin.Forbindelsen vil kunne give en rejsetid fra K{\o}benhavn p{\aa} 2 timer til G{\"o}teborg, 4 timer til Oslo og 3 timer til Berlin - det sidste under foruds{\ae}tning af en fast forbindelse over Femern B{\ae}lt og at togene ikke skal via Hamburg. Paperet beskriver de overvejelser og analyser, der ligger til grund for forslaget samt de overvejelser omkring hvordan regionale og lokale myndigheder i et samarbejde vil kunne fremme realiseringen af projektet.Anvendte metoder, analyser og fremgangsm{\aa}de Forslaget om jernbaneinfrastrukturudvikling i COINCO-korridoren er blevet udviklet i to arbejdsgrupper for hhv. gods- og passagertransport med repr{\ae}sentation fra alle fire ber{\o}rte lande. Der er tale om en pre-feasibility analyse, der skal danne grundlag for etablering af et egentligt feasibility study.Jernbaneforbindelsen mellem Oslo og G{\"o}teborg er intensivt behandlet i et andet INTERREG-projekt (Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006).Kapacitetsproblemer p{\aa} str{\ae}kningen Oslo-Berlin og i s{\ae}rdeleshed muligheden for at bruge banen til s{\aa}vel h{\o}jhastigheds-, regional, lokal- og godstog er blevet unders{\o}gt (Landex 2006).I forhold til at udvikle en strategi for fremme af realiseringen af projektet er metoderne hentet i organisationsanalysen.Det empiriske grundlag Da der er tale om en pre-feasibility analyse er datagrundlaget ikke homogent men omfatter lettilg{\ae}ngelige data vedr. jernbanekapaciteter, nuv{\ae}rende kapacitetsudnyttelse, passagergrundlag m.v., men meget sparsomt om {\o}konomi, finansierings- og organisationsformer. Resultater Ud over at forslaget indg{\aa}r i COINCO-strategien er paperet et opl{\ae}g til diskussion og videreudvikling af projekterne. References Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006, Interreg III A {"}Ny jernbane Oslo - G{\"o}teborg{"}. Sluttrapport.Jespersen, P. H., Jensen, A., Stroschein, C., & Lundgren, A. 2007, COINCO - Corridor of Innovation and Cooperation - Strategy 2025.Landex, A. 2006, Railway Capacity Oslo-Berlin, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. ",
author = "Jespersen, {Per Homann}",
year = "2007",
language = "English",
note = "null ; Conference date: 27-08-2007 Through 28-08-2007",

}

Jespersen, PH 2007, 'High-speed train Oslo-Berlin' Paper presented at, Aalborg, Denmark, 27/08/2007 - 28/08/2007, .

High-speed train Oslo-Berlin. / Jespersen, Per Homann.

2007. Paper presented at Trafikdage 2007, Aalborg, Denmark.

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

TY - CONF

T1 - High-speed train Oslo-Berlin

AU - Jespersen, Per Homann

PY - 2007

Y1 - 2007

N2 - Indlæggets baggrund og formål I det såkaldte COINCO-projekt, et INTERREG-projekt støttet af regioner og byer mellem Oslo og Berlin, er der udviklet en strategi for et tættere samarbejde i korridoren (Jespersen et al. 2007). Udbygning af infrastrukturen for passagerer og gods er en væsentlig del heraf. Formålet er at udbygge infrastrukturen så intermodaliteten fremmes, og vægten lægges på udbygning af jernbaneinfrastrukturen. På godssiden således at et begrænset antal vej/jernbane-terminaler og havne forbindes, på passagersiden i form af en højhastighedstogforbindelse (krængetog med en maximalhastighed på mindst 250 km/t) Oslo-Göteborg-København-Berlin.Forbindelsen vil kunne give en rejsetid fra København på 2 timer til Göteborg, 4 timer til Oslo og 3 timer til Berlin - det sidste under forudsætning af en fast forbindelse over Femern Bælt og at togene ikke skal via Hamburg. Paperet beskriver de overvejelser og analyser, der ligger til grund for forslaget samt de overvejelser omkring hvordan regionale og lokale myndigheder i et samarbejde vil kunne fremme realiseringen af projektet.Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde Forslaget om jernbaneinfrastrukturudvikling i COINCO-korridoren er blevet udviklet i to arbejdsgrupper for hhv. gods- og passagertransport med repræsentation fra alle fire berørte lande. Der er tale om en pre-feasibility analyse, der skal danne grundlag for etablering af et egentligt feasibility study.Jernbaneforbindelsen mellem Oslo og Göteborg er intensivt behandlet i et andet INTERREG-projekt (Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006).Kapacitetsproblemer på strækningen Oslo-Berlin og i særdeleshed muligheden for at bruge banen til såvel højhastigheds-, regional, lokal- og godstog er blevet undersøgt (Landex 2006).I forhold til at udvikle en strategi for fremme af realiseringen af projektet er metoderne hentet i organisationsanalysen.Det empiriske grundlag Da der er tale om en pre-feasibility analyse er datagrundlaget ikke homogent men omfatter lettilgængelige data vedr. jernbanekapaciteter, nuværende kapacitetsudnyttelse, passagergrundlag m.v., men meget sparsomt om økonomi, finansierings- og organisationsformer. Resultater Ud over at forslaget indgår i COINCO-strategien er paperet et oplæg til diskussion og videreudvikling af projekterne. References Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006, Interreg III A "Ny jernbane Oslo - Göteborg". Sluttrapport.Jespersen, P. H., Jensen, A., Stroschein, C., & Lundgren, A. 2007, COINCO - Corridor of Innovation and Cooperation - Strategy 2025.Landex, A. 2006, Railway Capacity Oslo-Berlin, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. 

AB - Indlæggets baggrund og formål I det såkaldte COINCO-projekt, et INTERREG-projekt støttet af regioner og byer mellem Oslo og Berlin, er der udviklet en strategi for et tættere samarbejde i korridoren (Jespersen et al. 2007). Udbygning af infrastrukturen for passagerer og gods er en væsentlig del heraf. Formålet er at udbygge infrastrukturen så intermodaliteten fremmes, og vægten lægges på udbygning af jernbaneinfrastrukturen. På godssiden således at et begrænset antal vej/jernbane-terminaler og havne forbindes, på passagersiden i form af en højhastighedstogforbindelse (krængetog med en maximalhastighed på mindst 250 km/t) Oslo-Göteborg-København-Berlin.Forbindelsen vil kunne give en rejsetid fra København på 2 timer til Göteborg, 4 timer til Oslo og 3 timer til Berlin - det sidste under forudsætning af en fast forbindelse over Femern Bælt og at togene ikke skal via Hamburg. Paperet beskriver de overvejelser og analyser, der ligger til grund for forslaget samt de overvejelser omkring hvordan regionale og lokale myndigheder i et samarbejde vil kunne fremme realiseringen af projektet.Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde Forslaget om jernbaneinfrastrukturudvikling i COINCO-korridoren er blevet udviklet i to arbejdsgrupper for hhv. gods- og passagertransport med repræsentation fra alle fire berørte lande. Der er tale om en pre-feasibility analyse, der skal danne grundlag for etablering af et egentligt feasibility study.Jernbaneforbindelsen mellem Oslo og Göteborg er intensivt behandlet i et andet INTERREG-projekt (Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006).Kapacitetsproblemer på strækningen Oslo-Berlin og i særdeleshed muligheden for at bruge banen til såvel højhastigheds-, regional, lokal- og godstog er blevet undersøgt (Landex 2006).I forhold til at udvikle en strategi for fremme af realiseringen af projektet er metoderne hentet i organisationsanalysen.Det empiriske grundlag Da der er tale om en pre-feasibility analyse er datagrundlaget ikke homogent men omfatter lettilgængelige data vedr. jernbanekapaciteter, nuværende kapacitetsudnyttelse, passagergrundlag m.v., men meget sparsomt om økonomi, finansierings- og organisationsformer. Resultater Ud over at forslaget indgår i COINCO-strategien er paperet et oplæg til diskussion og videreudvikling af projekterne. References Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006, Interreg III A "Ny jernbane Oslo - Göteborg". Sluttrapport.Jespersen, P. H., Jensen, A., Stroschein, C., & Lundgren, A. 2007, COINCO - Corridor of Innovation and Cooperation - Strategy 2025.Landex, A. 2006, Railway Capacity Oslo-Berlin, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. 

M3 - Paper

ER -

Jespersen PH. High-speed train Oslo-Berlin. 2007. Paper presented at Trafikdage 2007, Aalborg, Denmark.