Handlingsanvisende kortformer i dansk

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

Abstract

Helsætninger er kendetegnet ved at realisere de semantiske betingelser
for en sproghandling i og med det finitte verbal og de kombinationsmuligheder
det tilbyder. Dansk omfatter imidlertid en række andre
muligheder for at udføre sproghandlinger. Det gælder et større eller
mindre antal udtryksformer inden for hver af bl.a. følgende underkategorier:
retningsadverbier, adjektiver i komparativ, mådesadverbier,
adjektiver i grundform, substantiver i nøgen form og præpositionsforbindelser.
De kan anvendes som selvstændige handlingsanvisninger
under bestemte kontekstuelle betingelser. Som meningshelheder er de
negativt kendetegnet ved at de ikke har et finit verbal som konstituent,
og positivt kendetegnet ved at de realiseres af et enkelt ord eller
en præpositionsforbindelse. Det særligt interessante fra et grammatisk
synspunkt er at disse udtryksformer som konstituenter i en handlingsanvisning
tilbyder en række kombinationsmuligheder. Fx kan man
observere sproghandlinger som de følgende:

1) og så ned med næsen
2) farten en smule af her
3) ikke ind over Junioren vel
4) lige en lille smule mere fart på
5) så heller ikke stejlere
6) så bare ganske stille og roligt
7) ikke så højt
8) så lidt sideror
9) og lidt krængning til højre så
10) bare hånden derover ikke

Inden for sprogvidenskaben har der været nogen uenighed om hvordan
man skal karakterisere og analysere meningshelheder der adskiller
sig fra helsætninger ved ikke at omfatte et finit verbum. Nogle
har fokuseret på det negative kendetegn og karakteriseret dem enten
som ellipser, dvs. reducerede sætninger der kan rekonstrueres ud fra
ko-teksten og en sætningsgrammatik (Lyons 1977), eller som ikkefinitte
enheder, dvs. størrelser der i konteksten kan bestemmes som
en proposition ud fra pragmatiske principper (Heltoft 2015, Levinson
2000). Andre har fokuseret på det positive kendetegn og karakteriseret
dem som empraktisches Reden, dvs. en sprogbrugstype eller genre
der er kendetegnet ved at være indlejret i en ikke-sproglig aktivitet,
optræde isoleret, imødekomme et behov for at skelne og være relativt
ustruktureret (O'Connel & Kowal 2012, Bühler 1965/1934). Når det
ikke drejer sig om propositioner eller assertiver, men om handlingsanvisninger,
forekommer den Bühler-baserede karakteristik umiddelbart
at være den mest relevante. På den anden side kan sproghandlinger
som 1-10 ikke anses for ustrukturerede.

I mangel af bedre bruger jeg her ordet kortformer om meningshelheder
som ikke har et finit verbum som konstituent, og som kan
realiseres af en enkelt ord eller en præpositionsforbindelse, men hvis
konstituent samtidig tilbyder en række kombinationsmuligheder. I
oplægget vil jeg præsentere en bestemmelse af handlingsanvisende
kortformers vellykkethedsbetingelser, en typologi over handlingsanvisende
kortformer og en topologi i form af et ytringsskema der
angiver kombinationsmulighederne for samtlige typer. Typologien
og topologien er baseret på 239 varianter af handlingsanvisninger der
for langt den største dels vedkommende er observeret i et kognitivt
etnografisk studium af aktiviteten svæveflyvning. En mindre del er
observeret i små feltstudier af sprogbrugen i aktiviteterne bueskydning,
klatring, fodbold, mountainbike, slagtning og landevejscykling.
Enkelte er erfaret tilfældigt i mere almene, kortvarige aktiviteter.


Litteratur
Bühler, Karl (1965/1934) Sprachtheorie, die Darstellung der Sprache. Stuttgart:
Gustav Fischer.
Heltoft, Lars (2015) Talesprogets grammatikaliserede enheder. Ny Forskning
i Grammatik 22:93-112.
Levinson, Stephen C. (2000) Presumptive Meanings. Cambridge, Massachusetts:
The MIT Press.
Lyons, John (1977) Semantics 1-2. Cambridge: Cambridge University Press.
O’Connell, Daniel C. and Sabine Kowal (2012) Dialogical Genres: Empractical
and Conversational Listening and Speaking, Cognition and Language:
A Series in Psycholinguistics. New York: Springer.
Original languageDanish
Title of host publication18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog
EditorsYonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard
Number of pages3
PublisherAarhus Universitet
Publication date2021
Pages71-73
ISBN (Print)978-87-91134-04-3
Publication statusPublished - 2021
Event18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog - Aarhus Universitet, Aarhus, Denmark
Duration: 8 Oct 20209 Oct 2020
Conference number: 18
https://projekter.au.dk/muds/tidligere-muds-rapporter/

Conference

Conference18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog
Number18
LocationAarhus Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityAarhus
Period08/10/202009/10/2020
Internet address

Cite this