Gaming & Social Innovation

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

  Abstract

  Dette paper prœsenterer en rœkke ny computerspil, som har det fœllesmål at skabe borgerdreven social innovation.

  Indledningsvist vil paperet skitsere den udvikling, der har fundetsted i spilindustrien, som har muliggjort udviklingen af disse spil samt redegøre for hvorfor disse spil bør tages seriøst som et demokratisk udviklingsvœrktøj.

  Efterfølgende vil jeg i paperet pege på nogle af de potentialer og kritiske spørgsmål, som spillene i følge mig indholder og rejser i forhold til en diskussion af spillenes kapacitet for at skabe borgerdreven social innovation. Argumentationen for disse potentialer og diskussion af de kritiske spørgsmål vil danne grundlag for min videre research.

  Afslutningsvist vil jeg kort beskrive den metodiske tilgang som er planlagt for projektet.
  Original languageEnglish
  Publication date7 Dec 2011
  Number of pages9
  Publication statusPublished - 7 Dec 2011
  EventInnovation i den offentlige sektor - Sørup Herregaard, Ringsted, Denmark
  Duration: 8 Dec 20119 Dec 2011
  http://ruconf.ruc.dk/index.php/clips/index/schedConfs/archive

  Conference

  ConferenceInnovation i den offentlige sektor
  LocationSørup Herregaard
  Country/TerritoryDenmark
  CityRingsted
  Period08/12/201109/12/2011
  Internet address

  Cite this