Fremtidens Arbejdsmiljørepræsentant

Mia Husted, Ditte Maria Børglum Tofteng

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Denne rapport er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøarbejdets status og udvikling blandt LO’s medlemmer. Rapporten er bestilt af Center for arbejdsliv og læring på LO Skolen og LO og er foranlediget af reformen af arbejdsmiljøsystemet i 2010, hvor sikkerhedsarbejdet erstattes af arbejdsmiljøarbejde.
  Formålet med undersøgelsen er, at tilvejebringe et indblik i, hvordan arbejdsmiljøet forvaltes og udformes på fire case virksomheder. De fire virksomheder er udvalgt af center for Arbejdsliv og Læring med henblik på en bred sondering af arbejdsmiljøarbejdet blandt LO’s medlemmer. Rapporten bygger alene på interviews fra de fire case virksomheder, som er spredt over 4 brancher. De fire virksomheder er;
  • Ældreplejen i Norddjurs
  • Jakon, en større snedker-tømrervirksomhed i Københavnsområdet
  • Novozymes på Frederiksberg
  • Post Danmark i Nykøbing Sjælland.

  Rapporten bygger på interviews foretaget på besøg på de fire virksomheder. Interviewene er foretaget med henholdsvis sikkerhedsledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter så vidt det var muligt. Interviewene er udført som semistrukturerede kvalitative interview med udgangspunkt i en interviewguide. Interviewguiden indrammer de temaer som vi fortrinsvis har undersøgt.
  Original languageDanish
  PublisherCenter for arbejdsliv og læring, LO-skolen
  Number of pages24
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this