Fra dør til dør – med cykel, tog og bus

Research output: Book/ReportBook

Abstract

I gennemsnit rejser en S-togspendler 45 minutter pr. tur. Men det er kun
ca. en tredjedel af tiden, som bruges i S-toget. Resten af rejsetiden bliver
brugt på at komme fra hjemmet hen til stationen, vente og skifte for endelig
at nå til stationen i den anden ende, hvor turen går videre til arbejdspladsen.
Selvom tallene kan variere for tog og busrejser rundt omkring i
landet, så viser de en klar tendens.
De fleste trafikselskaber har i planlægningen mest fokuseret på den tid, som
pendleren bruger i toget eller bussen. Der er blevet fokuseret på komfort, hyppighed og hurtighed, mens turen til og fra station eller stoppested er blevet glemt eller overladt til andre. Undersøgelser viser imidlertid, at ventetiden på f.eks. en station føles dobbelt så lang som den tid, man faktisk tilbringer i tog eller bus. Derfor er det meget vigtigt at se på den hele rejse - fra dør til dør!
På CykelTogBusBy-konferencen i efteråret 1997 blev der slået nye toner an hos arrangørerne, der
bestod af en bred vifte af trafikselskaber, kommuner, ministerier og brugerorganisationer: ‘Cyklen
skal på dagsordenen i trafikplanlægningen. Cyklen er fredelig og økonomisk, den forurener og
larmer ikke, den giver bedre helbred og dermed større livskvalitet. Man kan kalde den
et transportmiddel med et menneskeligt ansigt’, sagde daværende trafikminister
Bjørn Westh i sin åbningstale.
Og efterhånden som konferencen skred frem, blev konklusionen mere og
mere klar. Relativt beskedne investeringer i bedre cykelforhold medvirker
til, at flere bruger den kollektive trafik. Og kombinationen kollektiv trafikcykel
giver en af de fordele, bilen har - nemlig stor fleksibilitet. Samtidig
bliver oplandet for den kollektive trafik markant større. Det viser erfaringer
fra både udlandet og Danmark.
Med flere, bedre og mere sikre cykelstier, gode parkeringsforhold for cykler
og måske endda en cykel nummer 2 i den anden ende af rejsen, er cyklen altså
en vigtig partner for tog og bus.
Det er den røde tråd i dette hæfte, hvor vi har samlet de mange gode pointer, inspirerende ideer
og konkrete erfaringer, som CykelTogBusBy-konferencen bød på. Vi bringer også en udførlig liste
med navne og kontaktadresser på de oplægsholdere, der gæstede konferencen. Og endelig vil man
finde en række ‘Gode ideer’ i hæftet, som stammer fra deltagerne i konferencen. Vi håber, at alle i
kommuner, trafikselskaber og andre, der læser denne bog, vil føle sig inspireret til at fremme det
enkle, men effektive partnerskab mellem cyklen, toget og bussen.
Original languageDanish
Number of pages28
Publication statusPublished - 1 Apr 1998

Cite this