Fra arbeidsoppgave til læringsoppgave: et studie av yrkesfaglærernes arbeid med faget Prosjekt til fordypning- PTF innenfor programområdet Teknologi og Industriell Produksjon (TIP)

Arne Roar Lier

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

Original languageNorwegian
PublisherRoskilde Universitet
Number of pages246
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this