Fondenes betydning i velfærdsproduktionen: fra donation til definitionsmagt?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Siden 1985 er der forsvundet omkring 1.000 fonde i Danmark. Men selv med de færre fonde, er de samlede donationer fra fonde steget betragteligt fra mindre end 900 millioner DKK i 1980’erne, til at de nu uddeler i omegnen af 8000 millioner om året (Lund og Berg 2016). Sideløbende med den markante stigning i uddelinger fra fonde har der de seneste små 10 år været en tendens til, at de største fonde i Danmark har udviklet strategier for deres almennyttige virke og professionaliseret deres sekretariater. Fondene har tiltaget sig en ny position og er blevet en vigtig samfundsmæssig aktør. Følgevirkningerne af dette skifte er endnu mere underbelyst end det ellers underbelyste fondsområde. Med udgangspunkt i the mixed economy of welfare og denne udvikling i fondene undersøger jeg betydningen af skiftet for de største fondes uddelingspraksis, herunder hvilke krav deres nye position stiller til samarbejdspartnere. Dernæst diskuterer jeg, hvilken indflydelse det har på fondenes betydning for udviklingen af velfærdsydelser. Afslutningsvis vil jeg diskutere, hvorvidt fonde kan sætte en velfærdspolitisk dagsorden i en velfærdsstat som den danske.
Original languageDanish
Article number4
JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
Volume2019
Issue number2
Pages (from-to)26-36
Number of pages10
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - May 2019

Cite this